Personeelsnet

We zijn meer online gaan leren, maar missen wel de medecursisten

Het jaar 2020 was ook voor de opleiders en trainers anders dan anders. Door de coronacrisis is een forse groei te zien van online leren, maar de sociale component van leren blijft toch belangrijk. Daarom kiest een meerderheid van de bedrijven toch voor een klassikale cursus of voor een combinatie van online en klassikaal.

De branchevereniging voor trainen & opleiden (NRTO) heeft de gevolgen van de Coronacrisis voor de branche onderzocht. Aan het onderzoek deden vooral werkgevers mee met 100 of meer werknemers. Bijna driekwart van de bedrijven maakt meer gebruik van online leermiddelen. 

Verschuiving naar in-company training
Uit het onderzoek blijkt dat professionals bij een training of cursus graag medecursisten ontmoeten. Dat is vaak één van de redenen om een cursus te volgen. De cijfers laten een grote verschuiving zien naar online leren. Maar de behoefte aan fysieke ontmoeting zal blijven.

Een deel van de cursussen verschuift van extern naar leren in het bedrijf zelf, al dan niet online. Bijna de helft van de bedrijven stelt dat er gewoonweg minder mensen buiten de deur leren. Een reden hiervoor kan kostenbesparing zijn, maar ook tijdsbesparing. Dat laatste is ook vaak een reden om externe opleiders in te huren als de expertise direct beschikbaar is.

Gevolgen voor budgetten per branche
De verschillende branches en werkgevers reageren uiteenlopend op de coronacrisis. Opvallend is dat opleidingsbudgetten nog niet heel erg dalen, al is dat bij een vijfde van de organisaties wel het geval.

Dat komt enerzijds omdat budgetten en opleidingsbeleid al vastliggen, of anderzijds omdat er nauwelijks omzetvermindering is. Zo daalt het opleidingsbudget bij de financiële-, zorg- en industriesector niet of nauwelijks. Niet verrassend is dat het opleidingsbudget wel daalt bij werkgevers in de handel, horeca en transport.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?