Wanneer gaat de bedenktermijn lopen in een beëindigingsovereenkomst?

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers het recht om – binnen de bedenktermijn - terug te komen op een beëindigingsovereenkomst. De kantonrechter in Rotterdam boog zich onlangs over de vraag wanneer de bedenktermijn eigenlijk begint te lopen. Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit wat de bedenktermijn inhoudt en tot welk oordeel de kantonrechter in Rotterdam uiteindelijk kwam.

 

Arbeidsrechtadvocaat Pierre Van Geffen

Hoe zat het ook alweer met de bedenktermijn?
Sluiten werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst, dan heeft alleen de werknemer het recht om daar binnen de bedenktermijn op terug te komen. Dan moet hij schriftelijk aan de werkgever laten weten dat hij de beëindigingsovereenkomst ontbindt. Een reden voor de ontbinding hoeft de werknemer niet te geven.

Hoe lang is de bedenktermijn?
De bedenktermijn is 2 weken. Tenzij de werkgever vergeet om in de beëindigingsovereenkomst te vermelden dat er een bedenktermijn is: in dat geval is de bedenktermijn 3 weken.

Wanneer begint de bedenktermijn te lopen?
Tussen een Rotterdamse werkgever en haar werknemer ontstond discussie over de vraag wanneer de bedenktermijn eigenlijk begint te lopen. Werkgever en werknemer hadden overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst zou eindigen.

Per e-mail laat de werknemer op 21 september 2015 aan zijn werkgever weten dat hij akkoord gaat met de regeling. Op 28 september 2015 ondertekent hij de beëindigingsovereenkomst. Weer 11 dagen later wil de werknemer van zijn bedenkrecht gebruikmaken: met een simpele brief laat hij aan de werkgever weten de vaststellingsovereenkomst te ontbinden.

Moment waarop handtekening is gezet
De werkgever accepteert die ontbinding niet: de werknemer had zijn akkoord toch al op 21 september 2015 gegeven? Volgens de werkgever zou de werknemer daarmee de termijn van 14 dagen al overschreden hebben. Uiteindelijk heeft de kantonrechter zich moeten buigen over de vraag wanneer de bedenktermijn in dit geval inging: op 21 september 2015 of op 28 september 2015?

Het oordeel van de kantonrechter is duidelijk: het gaat om het moment waarop de handtekening is gezet. Dat staat niet zozeer in de wet, maar het blijkt volgens de kantonrechter wel uit de wetsgeschiedenis. Nu de werknemer zijn handtekening pas op 28 september 2015 heeft gezet, heeft hij de beëindigingsovereenkomst nog vóór afloop van de bedenktermijn ontbonden.

Tip voor werkgevers
Voor werkgevers blijft het dus opletten: geeft de werknemer aan akkoord te gaan met de beëindigingsovereenkomst, zorg er dan voor dat hij zo snel mogelijk zijn handtekening zet.

Vragen?
Heeft u vragen over de bedenktermijn? Neem dan eens vrijblijvend contact op met arbeidsrechtspecialist Pierre van Geffen, werkzaam als advocaat bij Joosten Advocaten, gevestigd te Amsterdam en Utrecht. U kunt hem bereiken via 020 – 330 79 50 of via e-mail: vangeffen@joostenadvocaten.nl. Pierre van Geffen is ook te volgen via LinkedIn.

MIS NIKS MEER: Alle HR-tools en modellen bij elkaar

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?