WAB-checklist: 5 punten waarmee werkgevers zich voor 1 januari 2020 kunnen voorbereiden

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Daardoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Voor werkgevers heeft het ministerie van SZW een WAB-checklist gemaakt met actiepunten die u vóór 1 januari 2020 kunt aanpakken.

Werkgevers moeten er aan denken dat voor tijdelijke werknemers binnen het bedrijf straks een hogere WW-premie moet worden afgedragen. Dat heeft impact op de loonaangifte. Ze moeten er ook rekening mee houden dat de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020 wordt berekend vanaf de eerste werkdag.

De rijksoverheid heeft een website voor ondernemers online gezet met meer informatie over de Wab.

Nieuwe regels voor oproepcontracten en payroll
Werknemers met een oproepcontract moeten vanaf 1 januari minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen vier dagen voor de oproep afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij of zij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever hen bovendien een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

Werknemers met een payrollcontract moeten vanaf 1 januari 2020 minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie krijgen als de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

Werken met tijdelijke contracten
De Wab heeft ook nieuwe voor werkgevers die werken met tijdelijke contracten. Werkgever en werknemer kunnen vanaf 2020 namelijk drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Tot en met 31 december gaat dat nog om drie tijdelijke contracten in maximaal twee jaar. Het contract dat daarop volgt is automatisch een vast contract.

CAO-partijen kunnen wel afspraken maken om af te wijken van deze regeling.

Ontslag eenvoudiger door cumulatiegrond
Verder gaan de regels rondom ontslag veranderen. Ontslag wordt straks ook mogelijk wanneer verschillende redenen voor ontslag samen een voldoende en redelijke grond voor ontslag opleveren. Dat heet de ‘cumulatiegrond’.

WAB-checklist voor werkgevers: wat u voor 1 januari moet doen


Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor met deze checklist.

1. Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie


Als werkgever betaalt u vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. U moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

2. Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden


Vanaf 1 januari moet u oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren.

3. Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk


Als payrollwerkgever moet u zorgen dat uw payrollwerknemers vanaf 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers die werken bij het bedrijf waar uw payrollwerknemer werkt.

4. Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden


Vanaf 1 januari krijgen payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.

5. Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag


Vanaf 1 januari moet u bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?