Personeelsnet

Voor de wet is payrollbedrijf nu een uitzendbureau

Mag een payrollbedrijf werknemers in dienst nemen op uitzendbasis en moet een payrollbedrijf pensioenpremie afdragen aan het pensioenfonds voor de uitzendbranche? Uit twee uitspraken van de Hoge Raad blijkt dat payrollbedrijven volgens de wet behandeld moeten worden als uitzendbureaus.

Sinds enige tijd zijn payroll-bedrijven in opkomst. Hun dienstverlening kan uiteen lopen van het verzorgen van de salarisadministratie tot het overnemen van alle arbeidscontracten en daarmee het juridische werkgeverschap van het hele personeel van een bedrijf.

Payrollbedrijf is uitzendbureau
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat payroll-ondernemingen die voor andere bedrijven salaris- en pensioenadministratie uitvoeren, wettelijk gezien uitzendbureaus zijn. Daarmee kunnen payrollbedrijven, net als uitzendbureaus, hun personeel vijfenhalf jaar op tijdelijke contracten laten werken. Dit kan dan meestal ook tegen de lagere lasten van de uitzend-cao.

Een verschil tussen payrollbedrijven en uitzendbureaus is dat payrollbedrijven meestal niet zelf personeel werven en selecteren en uitzendbureaus wél (allocatiefunctie). Maar in de wet staat nergens dat uitzendbureaus verplicht zijn om dat te doen. Daarom adviseert de Hoge Raad om de wettekst op dit punt aan te passen, als de wetgever dit onderscheid wel zou willen maken.

Hoge of lage premie afdragen
Werkgevers betalen premies werknemersverzekeringen waarvan de hoogte deels afhangt van het werkloosheidsrisico in hun sector van het bedrijfsleven. De Hoge Raad moest oordelen of een payrollbedrijf in sector 52 kan vallen (uitzendbedrijven, met een hoge premie), of in de sector voor salarisadministratiebedrijven (sector 45 / zakelijke dienstverlening III, met een lage premie).

De Hoge Raad oordeelde dat een payrollbedrijf onder de sector uitzendbedrijven kan vallen. Alleen payrollbedrijven die voor meer dan de helft werken in een specifieke vaksector, kunnen een beroep doen op die sectorpremie (inclusief CAO en pensioenregeling). Deze regeling geldt nu ook al voor uitzendbureaus die voornamelijk in een specifieke branche werken.

Naheffing pensioenpremie
Gevolg van de uitspraak is dat payrollbedrijven nu verplicht pensioenpremies moeten betalen aan het pensioenfonds van de uitzendbranche. Veel payrollbedrijven vonden dat hun opdrachtgevers voor pensioenopbouw van het personeel moesten zorgen, maar met deze uitspraak is hier nu duidelijkheid over.

De payrollbedrijven zullen de premie alsnog moeten betalen en een naheffing krijgen van het pensioenfonds.

MIS NIKS MEER: Alle HR-tools en modellen bij elkaar

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?