Vier op de tien kent een collega die slachtoffer was van grensoverschrijdend gedrag

Hoewel er meer aandacht voor is, lijkt grensoverschrijdend gedrag op het werk nog lang niet verdwenen. Maar liefst 40,8% van de werkgevers weet dat de afgelopen vijf jaar een collega daar slachtoffer van is geworden. Eén op de vier werkgevers is zelf getuige geweest van een incident, bij medewerkers is dat een op de vijf. Medewerkers die hiermee te maken krijgen, melden zich voor langere tijd ziek.

Bijna de helft van de medewerkers en hun leidinggevenden hebben last van seksueel getinte grappen op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van Zorg van de Zaak naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. 

Ook leidinggevenden zijn slachtoffer
Onderzoeksbureau Kien bevroeg in september 520 Nederlandse werkgevers en 449 medewerkers. De uitkomsten liegen er niet om. Ondanks brede maatschappelijke aandacht, is grensoverschrijdend gedrag op het werk zoals pesten, intimidatie, agressie, seksueel getinte grappen en discriminatie, nog lang niet verdwenen. Maar liefst 40,8% van de werkgevers heeft er weet van dat de afgelopen vijf jaar een collega slachtoffer is geworden van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Bij de medewerkers is dat 29%.

Leidinggevenden scoren hoger dan medewerkers. Eén op de vier werkgevers is persoonlijk getuige geweest van een incident, bij medewerkers is dat een op de vijf. Bij de leidinggevenden is 18,6% zelf slachtoffer geweest, tegen 17,4% van de medewerkers.

Mensen melden eerder ongewenst gedrag
Rita Wielemaker, vertrouwenspersoon bij Zorg van de Zaak, merkt dat werkgevers steeds meer bezig zijn met ongewenst gedrag. “Leidinggevenden zijn zich door alle media-aandacht meer bewust van het feit dat zij verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Het aantal meldingen neemt ook toe. Mensen zeggen nu eerder, dit is niet ok wat hier gebeurt, en melden grensoverschrijdend gedrag.”

Bijna de helft van de medewerkers en hun leidinggevenden hebben last van sociale onveiligheid in de vorm van seksueel getinte grappen. Daarna volgen intimidatie (35,9%), machtsmisbruik (32,1%), agressie (29,5%) en seksuele intimidatie (29,5%). Wat opvalt is dat vrouwen vooral last hebben van een seksuele vorm van grensoverschrijdend gedrag, bij mannen gaat het vooral om discriminatie.

Niet op de agenda
Uit het onderzoek blijkt verder dat de aanpak van ongewenst gedrag bij één op de vijf ondervraagde werkgevers helemaal niet op de agenda staat. Eén op de acht medewerkers (12%) weet niet hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag, bij de werkgevers is dat 4%. Het gros denkt het wel te weten, of weet het zelfs precies. Opvallend is dat de meeste werkgevers aangeven dat ze exact weten hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag.

Wielemaker plaatst bij dat laatste een kanttekening. “Op papier is het misschien geregeld in een HR-beleidsprotocol maar het onderwerp is dan nog niet actief besproken met de medewerkers. We merken dat werkgevers wel weten hoe te handelen bij incidenten maar dat ze niet weten hoe ze sociale veiligheid preventief kunnen aanpakken met hun mensen.”

Verzuim door grensoverschrijdend gedrag
Maar liefst 7,4% van de medewerkers en 17,7% van de werkgevers die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, verzuimen hierdoor een maand tot een jaar. Wat opvalt is dat werkgevers vaker een dag uitvallen en dat uitval bij medewerkers langer duurt. Wel 6,4% van de medewerkers en 2,7% van de werkgevers valt zelfs langer dan een jaar uit.

Wielemaker schrikt van deze verzuimcijfers. “In deze tijden van personeelskrapte moeten werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van het creëren van een sociaal veilig werkklimaat. Werkgevers kunnen het verzuim verminderen door aandacht te besteden aan sociaal veilige arbeidsomstandigheden en door actie te nemen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Je wil sociale veiligheid net zo goed regelen als fysieke veiligheid.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?