Personeelsnet

Vakbondsdilemma's over ABP-beleggingen in China

Terwijl veel werknemers met lede ogen aanzien hoe hun werk dreigt te verdwijnen naar het goedkope Azië, verkent de AbvaKabo-top de mogelijkheden om in China te beleggen. Een delegatie van de AbvaKabo is op werkbezoek in China op uitnodiging van het ABP. Het pensioenfonds wil zijn beleggingen in Azië uitbreiden en heeft daarvoor vorige maand een kantoor geopend in Hong Kong. AbvaKabo-voorzitter Edith Snoey, die vanuit haar functie ook vice-voorzitter van het ABP-bestuur is, doet in haar weblog uitgebreid verslag aan haar achterban. In haar eerste bijdrage uit Hong Kong doet de AbvaKabo-voorvrouw een boekje open over haar ervaringen. Over de milieusituatie in China schrijft ze dat je "daar niet blij van wordt". "In verband met de Olympische Spelen in augustus 2008 wordt er naar gestreefd de vervuiling (tijdelijk) tot aanvaardbare normen terug te brengen. Het is niet uitgesloten dat dit gebeurt door zuidelijk van Peking de fabrieken voor een bepaalde tijd stil te leggen. Wat dit betekent voor alle werknemers die daardoor getroffen worden, laat zich raden." Het verhaal dat Edith Snoey hoort over vakbondsrechten, maakt haar niet vrolijker. "Vakbondsrechten zijn er niet. Er is wel een Chinese vakbond, maar die is van overheidswege opgericht en heeft vooral tot doel onrust te kanaliseren in geval van reorganisaties. Maar opkomen voor zaken als arbeidstijden, wettelijk minimumloon en veiligheid en gezondheid op het werk, ho maar." Toch vindt Edith Snoey dat het ABP in China moet beleggen. Als het aan haar ligt, begint het ABP met Nederlandse bedrijven in China. "Laten zij maar eens beginnen met fatsoenlijke arbeidstijden, loon en regelingen in geval van ziekte." Uit de eerste reacties op haar weblog blijkt dat vakbondsleden graag een goed pensioen opbouwen, maar dat investeren in China hen te ver gaat. "Een keuze voor China komt op mij over als een keuze voor: dé nieuwe economie, de regio met nieuwe markten, maar vooral: het land met zoveel verborgen en minder verborgen gebreken op het gebied van mensenrechten, milieu, enz. enz. enz. Liever niet dus!"

Vakbondstop op reis op uitnodiging van het ABPTerwijl veel werknemers met lede ogen aanzien hoe hun werk dreigt te verdwijnen naar het goedkope Azië, verkent de AbvaKabo-top de mogelijkheden om in China te beleggen.

Een delegatie van de AbvaKabo is op werkbezoek in China op uitnodiging van het ABP. Het pensioenfonds wil zijn beleggingen in Azië uitbreiden en heeft daarvoor vorige maand een kantoor geopend in Hong Kong. AbvaKabo-voorzitter Edith Snoey, die vanuit haar functie ook vice-voorzitter van het ABP-bestuur is, doet in haar weblog uitgebreid verslag aan haar achterban.

In haar eerste bijdrage uit Hong Kong doet de AbvaKabo-voorvrouw een boekje open over haar ervaringen. Over de milieusituatie in China schrijft ze dat je "daar niet blij van wordt". "In verband met de Olympische Spelen in augustus 2008 wordt er naar gestreefd de vervuiling (tijdelijk) tot aanvaardbare normen terug te brengen. Het is niet uitgesloten dat dit gebeurt door zuidelijk van Peking de fabrieken voor een bepaalde tijd stil te leggen. Wat dit betekent voor alle werknemers die daardoor getroffen worden, laat zich raden."

Het verhaal dat Edith Snoey hoort over vakbondsrechten, maakt haar niet vrolijker. "Vakbondsrechten zijn er niet. Er is wel een Chinese vakbond, maar die is van overheidswege opgericht en heeft vooral tot doel onrust te kanaliseren in geval van reorganisaties. Maar opkomen voor zaken als arbeidstijden, wettelijk minimumloon en veiligheid en gezondheid op het werk, ho maar."

Toch vindt Edith Snoey dat het ABP in China moet beleggen. Als het aan haar ligt, begint het ABP met Nederlandse bedrijven in China. "Laten zij maar eens beginnen met fatsoenlijke arbeidstijden, loon en regelingen in geval van ziekte."

Uit de eerste reacties op haar weblog blijkt dat vakbondsleden graag een goed pensioen opbouwen, maar dat investeren in China hen te ver gaat. "Een keuze voor China komt op mij over als een keuze voor: dé nieuwe economie, de regio met nieuwe markten, maar vooral: het land met zoveel verborgen en minder verborgen gebreken op het gebied van mensenrechten, milieu, enz. enz. enz. Liever niet dus!"

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?