Update Coronacrisis: geen handen meer schudden, thuiswerken en werktijden spreiden

In Nederland moeten we elkaars handen niet meer schudden zolang het Coronavirus COVID-19 actief is. Dat is een oproep die premier Rutte gisteravond deed op advies van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. Het kabinet doet ook een beroep op werkgevers om werknemers uit de provincie Noord-Brabant de komende 7 dagen zoveel mogelijk thuis te laten werken en werktijden te spreiden. Werkgeversorganisaties volgen de adviezen op. Lonen van getroffen werknemers worden doorbetaald als thuiswerken niet mogelijk is.

Het RIVM adviseert inwoners van Noord-Brabant verder om thuis te blijven zodra ze klachten krijgen zoals koorts, hoesten en verkoudheid. Werknemers uit die provincie met klachten die om deze reden niet naar het werk gaan, moeten dit bij hun werkgever melden. Voor zorgpersoneel geldt een ander protocol.

Werkgevers zeggen de adviezen op te volgen, maar benadrukken ook dat de productie, distributie, voedselvoorziening, telecom, schoonmaak, vervoer, gas, water en licht niet in het gedrang mogen komen. Waar mogelijk, moet leven en het werk zoveel mogelijk door kunnen gaan.

Oproep kabinet om Brabantse werknemers thuis te laten werken
Sinds vrijdag 6 maart gelden voor inwoners van de provincie Noord-Brabant al specifieke adviezen. Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, wordt ze gevraagd sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Zij moeten (telefonisch) contact met de huisarts opnemen als de klachten erger worden. Deze oproep blijft de komende zeven dagen gelden, tot en met maandag 16 maart. 

Aan werkgevers wordt hier nu dus door het kabinet de oproep aan toegevoegd om werknemers die in Noord-Brabant wonen, thuis te laten werken. Ook wordt gevraagd om daar werktijden te spreiden zodat mensen minder met elkaar in contact komen. Deze aanvullende maatregelen moeten bijdragen aan het tegengaan van besmetting, en gelden ook voor de komende zeven dagen.

Rest van Nederland: blijf thuis bij griep en verkoudheid
Voor inwoners van de rest van Nederland blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe coronavirus.

Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Werkgevers volgen adviezen op, betalen lonen door
De gezamenlijke werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN volgen het advies van de deskundigen bij het RIVM. 'We gaan er ook vanuit dat werknemers prudent met het nieuwe advies omgaan en zich alleen bij genoemde klachten melden bij hun werkgever. Met de werkgever kan dan overlegd worden over thuiswerken of kunnen praktische oplossingen worden gezocht met collega’s om het werk over te nemen waar thuiswerken niet kan.’

Als er onverhoopt ‘niet thuis kan worden gewerkt, heeft de werknemer in dit geval recht op loondoorbetaling', stellen de werkgevers. Maar zij volgen ook het RIVM-advies dat 24 uur nadat de gezondheidsklachten over zijn, het normale leven weer kan worden opgepakt. Werknemers moeten dan dus weer naar hun werk gaan.

BEKIJK OOK: 7 Focuspunten voor HR in Coronacrisis

Voorbeeldbrief Coronacrisis voor werknemers
Het Coronavirus kan gevolgen hebben door uitval van personeel, kennis en informatie, communicatiemiddelen, ICT en overige bedrijfsmiddelen. Werkgevers doen er daarom goed aan om vitale onderdelen van het bedrijf zorgvuldig te bemensen en voor vervanging te zorgen waar dat kan. Bedenk of werkzaamheden naar voren geschoven kunnen worden en of er mogelijkheden zijn voor thuiswerk. Zo hebben Nederlandse banken bijvoorbeeld de bemensing van essentiele onderdelen van elkaar gescheiden op verschillende locaties en in werktijden.

Werkgeversorganisatie AWVN adviseert werkgevers hoe te handelen en heeft een voorbeeldbrief over het coronavirus opgesteld die u aan uw medewerkers kunt sturen.

De brief informeert medewerkers over de symptomen van het coronavirus, wat zij kunnen doen om besmetting te voorkomen en wat zij moeten doen als ze in een risicogebied zijn geweest. U kunt de brief hier downloaden (pdf-bestand).

Maatregelen die HR kan treffen tegen het Coronavirus
Op het gebied van personeelsbeleid kunnen volgens de werkgeversorganisaties de volgende maatregelen worden getroffen:

 • Volg allereerst de adviezen van het RIVM.
 • Ga met de bedrijfsarts of arbodienst na of voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.
 • Indien een werknemer koorts (38 graden of meer) heeft, dient hij of zij direct naar huis te gaan.
 • Laat personeel niet naar risicogebieden reizen. Ga de actuele reisinformatie na van bijvoorbeeld RIVM, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR, www.lcr.nl). Realiseer u dat de ontwikkelingen vaak iets vooruit lopen op de officiële berichtgeving.
 • Ga na of het noodzakelijk is dat werknemers worden teruggeroepen. U bent ook voor hen arbo-verantwoordelijk. Houd er daarbij rekening mee dat in het buitenland soms onvoldoende beschermingsmiddelen en medische voorzieningen beschikbaar zijn (bijvoorbeeld door een overbelaste of onderontwikkelde gezondheidszorg).
 • Indien een werknemer ziekteverschijnselen vertoont en toch in een risicogebied is geweest en/of contact heeft gehad met een corona-patiënt dient hij zij naar huis te gaan, contact met anderen vermijden en de eigen huisarts direct telefonisch te contacteren.
 • Als een werknemer voor zieken of naasten moet zorgen, wijs dan op de bijzondere verlofvormen (zorgverlof, calamiteitenverlof).
 • Werktijdverkorting is mogelijk voor bedrijven die vanwege het coronavirus tijdelijk minder werk hebben. Zij komen hiervoor in aanmerking indien zij de komende 2-24 weken minstens 20 procent minder werk verwachten.
 • Zorg op de werkplek voor intensievere schoonmaak. Denk vooral aan handgrepen, kranen, gootstenen, toiletten, leuningen, lichtknoppen, liftknoppen, balies. Maar ook aan toetsenborden, computermuizen, telefoons.
 • Stel voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar: zeep, papieren handdoeken, rubber handschoenen, ontsmettingsgel.
 • Zorg voor een goede ventilatie. Het coronavirus kan niet verspreid worden via airconditioning, aangezien de druppels slechts twee meter kunnen overbruggen en te zwaar zijn om door de airconditioning opgezogen te kunnen worden.


BEKIJK OOK: Coronacrisis, dit kunnen werkgevers en -nemers doen

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?