Tweederde bedrijven maakt al afspraken over hybride werken

Tweederde van de bedrijven heeft al afspraken gemaakt over hybride werken. Ze doen dat om aantrekkelijk te zijn als werkgever, omdat de werknemers het willen en om efficiënter te werken, bijvoorbeeld omdat er minder reistijd is. Kosten besparen staat niet voorop. Werkgevers zitten nu niet te wachten op nieuwe wetgeving en vinden extra regels overbodig.

Werkgeversvereniging AWVN onderzocht hybride werken onder kleine en grote bedrijven, samen met werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-en LTO Nederland. Doel van het onderzoek was om te kijken welke beweegredenen diverse werkgevers hebben om te kiezen voor hybride werken, hoe ze dat vormgeven en wat ze nodig hebben om het in goede banen te leiden.

Zowel leidinggevenden (47%) als HR-adviseurs (53%) zijn ondervraagd omdat zij goed zicht hebben op alles rondom hybride werken in hun bedrijf.

ZELF DOEN: Regeling Hybride werken

Hybride werken gemeengoed in tal van vormen
Bij de bevraagde bedrijven verwacht zo’n 36% dat mensen voortaan 40% van de tijd thuis gaan werken en 60% van de tijd op een bedrijfslocatie. Een kwart verwacht dat dit in de verhouding 20% thuis en 80% op locatie zal gebeuren..

‘Hybride werken – waar dat kan – wordt naar de verwachting van bedrijven dus gemeengoed, maar de verdeling tussen locatie en thuis verschilt per bedrijf’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Belangrijkste redenen om op locatie te werken voor bedrijven zijn:

• ondersteunen van de sociale cohesie en cultuur in teams/bedrijven 71%

• mogelijk maken van fysieke samenwerking/overleg 71%

• innovatie en creatieve processen gaan beter 56%

• processen kunnen niet op een andere locatie plaatsvinden 54%

Tweederde bedrijven heeft al afspraken over hybride werken
Tweederde van de bedrijven heeft inmiddels al afspraken gemaakt over het hybride werken. Dit gebeurt meestal tussen medewerkers en leidinggevende onderling, met de OR of in een aparte bedrijfsregeling. Van de bedrijven die nog geen afspraken hebben gemaakt, is de helft van plan dit wel snel te doen.

Belangrijkste redenen voor werkgevers om thuiswerken mogelijk te maken:

• de werk-privébalans die dan beter is 65%

• aantrekkelijke werkgever zijn 59%

• geconcentreerder/efficiënter kunnen werken 55%

• omdat werknemers het graag willen 54%

• reistijd besparing 53%

• duurzaamheid 39%

• kosten besparen door meer thuiswerk (15%)

Geen behoefte aan regels, wel aan voorbeelden
Bedrijven willen vooral op bedrijfsniveau afspraken maken met hun mensen en teams over wat werkt in de praktijk en wat niet. Van de ondernemers heeft 22% behoefte aan aanvullend beleid, vooral om heldere regelgeving rond fiscaliteit.

Tweederde van de werkgevers heeft geen behoefte om verder zaken in de wet te veranderen, omdat dit onderwerp bij uitstek iets is dat je met elkaar regelt op de werkvloer. Onder kleinere mkb-bedrijven schiet dit percentage zelfs omhoog naar bijna 90%. Bedrijven geven in de enquête aan vooral behoefte te hebben aan goede voorbeelden van hoe andere bedrijven dit met succes organiseren op de werkvloer.

ZELF DOEN: Regeling Hybride werken

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?