Personeelsnet

Tips voor personeel met kinderen; vakbonden en werkgevers willen coronaverlof

Nu de schoolsluiting weer langer duurt, lijkt de rek er bij werkende ouders wel uit te zijn, merken werkgevers en vakbonden. Zij ‘lopen op hun tandvlees en vallen uit’, volgens vakbond FNV. Werkgeversorganisatie AWN ziet dat ouders nu een lastige ‘balanceeract’ uitvoeren om alles in evenwicht te houden. Daarom moet er een vorm van coronaverlof voor ouders komen, vinden vakbonden en werkgevers. Ze dringen er bij het demissionaire kabinet op aan om dit mogelijk te maken.

Werkgevers zien werknemers met schoolgaande kinderen worstelen om hun werk af te krijgen. Dat geldt voor thuiswerkers, maar ook voor ouders die buitenshuis moeten werken omdat zij een baan hebben in de gezondheidszorg, de maakindustrie, een supermarkt of de logistiek. Extra aandacht is ook nodig voor éénoudergezinnen, waar echt alles op dezelfde schouders terecht komt. Werkgevers laten vaak werknemers zonder schoolgaande kinderen inspringen, maar deze komen daardoor ook weer extra onder druk te staan.

Een peiling van vakbond FNV onder ruim 1.250 medewerkers (zowel vakbondsleden als niet-leden), laat zien dat 85% problemen verwacht over de combinatie van werk, opvang en thuisonderwijs. Ouders die thuiswerken geven aan dit zwaarder te vinden dan tijdens de eerste lockdown. Hoewel het thuisonderwijs nu beter op orde is, geeft tweederde van de ouders aan dat dit nu meer tijd kost.

Coronafonds voor werkgevers en werknemers
Een grote meerderheid van de ondervraagden zou graag betaald coronaverlof hebben. Verder willen ouders minder thuisonderwijs, of betere ondersteuning daarbij. Eén op de vijf wil dat de werkgever zich flexibeler opstelt en vraagt om meer collega’s om de oplopende werkdruk op te vangen.

Vakbond FNV wijst op landen als België en Duitsland die werkende ouders al extra betaald verlof toekennen. De gezamenlijke vakbonden vragen de Nederlandse regering daarom opnieuw om betaald coronaverlof. Daarvoor met er een coronafonds komen om werknemers te ontlasten en werkgevers hier financieel in te ondersteunen. Het fonds zou er bijvoorbeeld ook moeten zijn voor werknemers die in quarantaine zitten en niet vanuit huis kunnen werken of in afwachting zijn van een testresultaat. In die gevallen krijgen werkgevers geen compensatie van hun verzuimverzekering, terwijl zij wel moeten doorbetalen.

Ook werkgevers willen tijdelijk coronaverlof
De problemen die ouders hebben met de combinatie van thuisonderwijs en (thuis-)werken, ontgaat de werkgevers niet. Werkgeversorganisatie AWVN inventariseerde welke maatregelen zij nemen om ouders hierbij te ondersteunen. Maar ondanks de steun, blijven er schrijnende situaties die om een oplossing vragen. Daarom vragen ook de werkgevers aan het demissionaire kabinet om tijdelijk een vorm van coronaverlof in te voeren.

Want werkgevers hebben grote problemen door beperkte inzetbaarheid van personeel met schoolgaande kinderen, terwijl salarissen wel moeten worden doorbetaald. De invoering van tijdelijk coronaverlof moet daarom onderdeel worden van een volgend steunpakket van de overheid waarover nu met het demissionaire kabinet wordt gesproken. Het coronaverlof zou dan looncompensatie moeten bieden.  

Werkende ouders beter ondersteunen
Volgens de werkgeversorganisatie zijn de leden zijn zich zeer bewust van de balanceeract die werkende ouders op dit moment uitvoeren. AWVN maakte een inventarisatie van de initiatieven die werkgevers nu nemen om werkende ouders te ondersteunen.

CORONACRISIS: Maatregelen om werkende ouders te ondersteunen

1. Flexibele werktijden invoeren
Werkgevers kunnen werkende ouders ontzien op de tijden dat het thuis het drukst is. U kunt daarom de vaste werktijden beter loslaten, zodat ouders zelf hun werktijden kunnen indelen. Let er wel op dat ze niet altijd aan het werk blijven, want dat kan ook weer tot uitval leiden. Verder is het aan te bevelen om geen overlegmomenten af te spreken tijdens spitsuren thuis. Gemiste uren, kunnen werknemers ook later wel inhalen.

2. Stel prioriteiten en vergeet de rest
Maak afspraken over werkzaamheden die écht gedaan moeten worden en laat de rest nog maar even rusten. Verschuif werkpakketten en deadlines, zodat de noodzakelijke dingen gedaan worden. Vraag werknemers welke klussen nu wel goed te doen zijn en welke niet.

3. Maak gebruik van verlofmogelijkheden
Soms wil een werknemer gas terug nemen, maar dat is niet aantrekkelijk als hij/zij daar al het verlof voor moet inzetten. Veel werkgevers komen werknemers daarom tegemoet, bijvoorbeeld door de helft van het verlof voor eigen rekening te nemen. Ook stellen werkgevers corona-uren in, die werknemers naar eigen inzicht kunnen opnemen als dat nodig is. Deze uren worden niet van het verlofsaldo afgetrokken.

4. Bied ondersyeuning bij de opvang van kinderen
Om geconcentreerd te werken of op adem te komen, is het een uitkomst als de kinderen een paar uurtjes opvang krijgen. Werkgevers kunnen daarbij een ondersteunende rol spelen, bijvoorbeeld door oppaspools of een -vergoeding te regelen. Verder verstrekken werkgevers soms (ongebruikte) devices zoals computers of tablets, zodat kinderen makkelijker thuisonderwijs kunnen volgen. Ook richten zij soms zelf een opvang- of leervoorziening in als werken op locatie noodzakelijk is. De locatie is dan coronaproof ingericht en het aantal reisbewegingen neemt niet of nauwelijks toe.

5. Maak oplaadmomenten mogelijk
U moet oog houden op werknemers die zich over de kop werken. Besteed daarom aandacht aan mentale gezondheid. Stimuleer rust- en ontspanningsmomenten, spreek af dat werknemers ook onder werktijd een luchtje kunnen scheppen. U kunt ook een voor aanspreekpunt zorgen waar mensen snel om hulp of steun kunnen vragen.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?