Stagiair wordt te vaak ingezet als goedkope arbeidskracht

Stages zijn voor veel studenten een belangrijk, of zelfs verplicht onderdeel van hun opleiding, maar er blijft werk aan de winkel om de positie van stagiairs te verbeteren.

Dat blijkt uit het onderzoek van onderzoeksbureau ResearchNed in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Hoewel het merendeel van de studenten positief is over het leerzame karakter van stages, toont het onderzoek aan dat er problemen bestaan omtrent stagemisbruik, -vergoedingen en -begeleiding.

Zo heeft één op de vier studenten te maken met stagemisbruik: je wordt als stagiair ingezet als ‘normale’ werknemer, waar vervolgens geen eerlijke vergoeding tegenover staat. Daarbovenop blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde studenten geen stagevergoeding krijgt. ISO-voorzitter Lisanne de Roos: “Een stage is je allereerste ervaring op de arbeidsmarkt. Daar hoort de persoonlijke groei van de student centraal te staan, en niet het gewin voor de werkgever. Toch zien we dat stagiairs te vaak worden ingezet als goedkope arbeidskracht”.  

Ontbreken stagevergoeding 

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna de helft van de studenten geen stagevergoeding krijgt. In de sectoren waar het meest stage wordt gelopen, de sectoren onderwijs en gezondheidszorg, ontvangen studenten het minst vaak een stagevergoeding. Het ISO denkt dat dit komt omdat er vaak niets staat opgenomen in de cao, waardoor stagairs zijn aangewezen op de welwillendheid van een werkgever. De Roos: “Een fulltime stage is vaak niet of nauwelijks te combineren met een bijbaan. Studenten verkeren in financieel zwaar weer als de inkomsten van hun bijbaan noodgedwongen wegvallen en er geen vergoeding voor in de plaatst komt”. Onder de studenten die wél een vergoeding ontvingen, is er veel variatie in de hoogte van het bedrag te zien.

Begeleiding door werkgever is van goede kwaliteit

De meeste studenten zijn positief over de begeleiding vanuit de werkgever en de opleiding. Zo’n 88% van de respondenten ervaart de stage als leerzaam en vindt de begeleiding van goede kwaliteit. Hoewel de kwaliteit van de begeleiding goed is, is voor 36% van de studenten die verplicht stagelopen de begeleiding vanuit de opleiding matig. Het gaat hier met name om hulp van de opleiding bij de voorbereiding op een stage. Denk hierbij aan het vinden van een stageplaats; 27% van de studenten heeft hier moeite mee.

 

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?