Sociaal overleg in teken van 9000 ontslagen per maand

Afgelopen vrijdag zetten werkgevers, vakbonden en het kabinet de eerste stappen op weg naar een sociaal akkoord. Een resultaat is er nog lang niet, maar met 9 duizend werklozen extra per maand, voelden alle partijen de noodzaak om vooruitgang te boeken.

Voor het gesprek met werkgeversvoorman Bernard Wientjes en Ton Heerts, voorzitter van de FNV in beweging, onderbraken minister-president Rutte en minister Asscher (SZW) de ministerraad.

Na afloop van de bijeenkomst in het kantoor van de premier konden de gesprekspartners in ieder geval melden dat er meer gesprekken zullen volgen. Premier Mark Rutte deelde officieel mee dat het ‘een goed eerste gesprek' was geweest. Minister Asscher meldde ook open te staan voor ‘suggesties en andere oplossingen van de sociale partners’. Ook de sociale partners toonden zich voorzichtig positief over het overleg.

9000 werklozen per maand erbij
De FNV is lange tijd afwezig geweest aan de overlegtafel, omdat er in de vakcentrale veel interne strubbelingen waren. Dat betekent dat Ton Heerts, voorzitter van de FNV in beweging, erg moet opletten dat hij draagvlak houdt onder alle geledingen binnen de FNV.

Maar zijn boodschap aan het kabinet, kon intern vast op de goedkeuring van alle vakbonden rekenen. Heerts bracht namelijk namens zijn vakbondsleden de boodschap over dat werk en werkgelegenheid topprioriteit zijn. ‘In een tijd waarin er 9000 werklozen per maand bijkomen, moeten we bouwen aan vertrouwen en moet er geïnvesteerd worden in werkgelegenheid. Mensen vrezen massaal dat ze hun baan kwijtraken’.

Maatregelen nemen in de bouwsector
De bouwsector heeft het al jaren moeilijk. Steeds meer personeel wordt ontslagen en steeds vaker gaan bedrijven in de bouw failliet. Bouwend Nederland maakte eerder bekend dat er in 2013 'weer honderden faillissementen en weer minstens tienduizend ontslagen' bijkomen. ‘Het kabinet moet snel maatregelen nemen om de bouwsector uit het slop te trekken. Er is een acuut probleem, dat snel moet worden aangepakt’, vindt werkgeversvoorzitter Wientjes.

Ook Heerts onderstreepte de ernstige situatie in de bouw. Hij heeft premier Rutte en minister Asscher uitgenodigd binnenkort een werkbezoek te brengen aan een bouwplaats ‘om uit de mond van de leden te horen wat het betekent om dag in dag uit ontslag boven je hoofd te hebben hangen’.

Tijd van mooie verhalen voorbij
Volgens Wientjes is er met het kabinet zaken te doen. De werkgeversvoorzitter was opvallend scherp in zijn aansporingen richting het kabinet: 'Het kabinet weet ook dat de tijd van mooie verhalen voorbij is. We hebben een groot economisch probleem in dit land. En als we niet snel iets doen, groeien we naar een veel groter probleem dan we nu hebben.'

FNV-voorzitter Heerts met de gesprekken verkennen of de vakcentrale iets kan bereiken nu het kabinet miljarden bezuinigt en zaken als het ontslagrecht gaat aanpakken. Maar hij heeft ‘de heren ook duidelijk gemaakt dat polderen en folderen hand in hand gaan’. De onderwerpen die volgens Heerts op de sociale agenda thuishoren zijn de ‘desastreuze plannen van het kabinet rond de WW en ontslag’. Verder wil de vakcentrale praten over de pensioenmaatregelen, mensen met flexibele contracten en over ‘van werk naar werk trajecten’.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?