Sinterklaasfeest op kantoor of buiten de deur? Let op de fiscale regels!

Op 18 november zet Sinterklaas opnieuw voet aan wal in ons land, waarmee ook de eindejaarsfeesten op het werk weer aandacht vragen. Niet alle gezinnen kunnen even groots uitpakken, reden te meer voor werkgevers om op het werk iets te organiseren voor (de kinderen van) hun werknemers. Let er dan wel op, dat uw gulheid als Hulpsint niet uitdraait op een nare belastingaanslag voor u of uw werknemers. Want het verschilt nogal, of u een feest buiten de deur organiseert of op uw bedrijfslocatie. Het laatste is een stuk aantrekkelijker, omdat meer zaken dan belastingvrij zijn.

Bij de viering van een Sinterklaasfeest voor uw werknemers en hun gezinnen, moet u rekening houden met loonheffingen. Als u cadeaus met een zekere waarde geeft, is dat misschien nog niet zo vreemd. Maar als u de viering buiten de deur houdt, beschouwt de fiscus alle kosten voor het feest als loon in natura en moet de werknemer daarover loonbelasting betalen.

Afhankelijk van de feestlocatie gelden er dus verschillende regels:

U organiseert het feest op de werkplek
Om het feest te vieren, ontvangt u de Sint bijvoorbeeld in de kantine. Het feest is dan een niet-ongebruikelijke voorziening.

  • De inhuur van de Sint en zijn helpers vallen onder de nihilwaardering voor voorzieningen op de werkplek.

  • De consumpties waardeert u op nihil (net als andere consumpties op de werkplek), zodat u over de chocolademelk en het strooigoed dus geen belasting hoeft te rekenen.

  • Als u de kinderen een cadeau meegeeft, beschouwt de Belastingdienst dat wel als loon van de werknemer waarover hij/zij belasting moet betalen. En dan geldt ook nog eens: hoe meer kinderen de werknemer heeft die een cadeau krijgen, hoe meer loon u dus moet bijtellen voor de werknemer.

  • Deze regels gelden ook als werknemers van andere vestigingen, locaties of kantoren komen en zelfs voor werknemers van andere werkgevers, met wie u de concernregeling toepast.

  • Omdat u als Hulpsint natuurlijk niet wilt dat uw vrijgevigheid leidt tot extra loonbelasting bij de werknemer, kunt de kosten voor de cadeaus ook als eindheffingsloon aanwijzen in de Werkkostenregeling (WKR). Dit bedrag komt daarmee dan ten laste van de vrije ruimte. Let wel op, want als u over het bedrag boven de vrije ruimte uitkomt, betaalt u als werkgever 80% eindheffing.

U organiseert het feest buiten de bedrijfslocatie
Wanneer u Sinterklaas verwacht in een feestzaaltje buiten de deur, ziet de Belastingdienst minder door de vingers. In dit geval geldt geen gerichte vrijstelling en is nergens sprake van nihilwaardering. U moet er dus rekening mee houden dat de totale waarde van het feest en de eventuele cadeaus, (naar rato) loon voor de werknemer zijn.

  • Zo geldt voor het inhuren van de Sint en pieten geen nihilwaardering, maar moet u de kosten verdelen onder de deelnemers.

  • Ook de rekening voor de consumpties moet als loon onder de aanwezige feestvierders worden gedeeld. Als uw werknemer komt met partner en één of meer kinderen, moet u hun kosten als loon toedelen aan de werknemer.

  • Ook de cadeaus moet u als loon naar de werknemer terugrekenen. Heeft de werknemer meer kinderen, dan betekent dat meer cadeaus. Die waarde moet u allemaal als loon bij de werknemer optellen.

  • Het totaal van alle kosten die u voor het feest heeft gemaakt per werknemer, moet u dus beschouwen als loon in natura waarover de werknemer loonbelasting moet betalen.

  • Ook hier kiest u er als werkgever waarschijnlijk voor om de totale kosten van het feest en de cadeaus aan te wijzen als eindheffingsloon in de Werkkostenregeling. Dit bedrag komt dan dus ten laste van de vrije ruimte. Over het bedrag boven de vrije ruimte berekent u 80% eindheffing.

Mogelijkheden afhankelijk van vrije ruimte WKR
Belastingtechnisch is het duidelijk aantrekkelijker om de kantine gezellig aan te kleden en het Sinterklaasfeest op de eigen locatie te vieren. Dat is zeker zo, als de vrije ruimte het niet toelaat om groots uit te pakken.

Bovendien heeft u daarmee wellicht ook wat meer ruimte voor het schenken van cadeaus, omdat u externe kosten bespaart en er meer zaken onder de nihilwaardering vallen.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?