Salariswaterval van boven naar beneden

Er is al heel veel gezegd over hoge inkomens voor managers en bestuurders. Maar de effecten hiervan blijken door te werken in de arbeidsvoorwaarden van grote groepen medewerkers volgens een Amerikaans onderzoek: "Wanneer topmanagers een te hoge vergoeding krijgen, worden ook andere bestuurders en afdelingshoofden boven het marktgemiddelde betaald". Redenen hiervoor: - hoog betaalde bestuurders maken zich sterk voor goede arbeidsvoorwaarden van hun medewerkers. Al was het maar om rechtvaardig over te komen; - werknemers nemen de hoge salarissen van hun managers als maatstaf en vergelijken die met hun eigen salaris; - te hoge vergoedingen aan de top leiden tot ontevredenheid bij de medewerkers en zorgen voor een groot verloop. De onderzoekers van de Stanford Graduate School of Business waarschuwen er zelfs voor dat de gestegen personeelskosten (voor arbeidsvoorwaarden en voor personeelswerving) kunnen leiden tot lagere winsten. Dat worden nog ingewikkelde rekensommen voor aandeelhouders.

Er is al heel veel gezegd over hoge inkomens voor managers en bestuurders. Maar de effecten hiervan blijken door te werken in de arbeidsvoorwaarden van grote groepen medewerkers volgens een Amerikaans onderzoek: "Wanneer topmanagers een te hoge vergoeding krijgen, worden ook andere bestuurders en afdelingshoofden boven het marktgemiddelde betaald".

Redenen hiervoor:
- hoog betaalde bestuurders maken zich sterk voor goede arbeidsvoorwaarden van hun medewerkers. Al was het maar om rechtvaardig over te komen;
- werknemers nemen de hoge salarissen van hun managers als maatstaf en vergelijken die met hun eigen salaris;
- te hoge vergoedingen aan de top leiden tot ontevredenheid bij de medewerkers en zorgen voor een groot verloop.

De onderzoekers van de Stanford Graduate School of Business waarschuwen er zelfs voor dat de gestegen personeelskosten (voor arbeidsvoorwaarden en voor personeelswerving) kunnen leiden tot lagere winsten. Dat worden nog ingewikkelde rekensommen voor aandeelhouders.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?