Personeelsnet

Salarisprofessional ziet meer in adviesrol

Doordat steeds meer taken worden geautomatiseerd, verandert het functieprofiel van de salarisprofessional stukje bij beetje van uitvoerend naar adviserend. De werkdruk stijgt omdat veranderende wetgeving veel vraagt van salarisprofessionals.

Dat blijkt uit het ‘Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018’ van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Berenschot en uitgegeven door Performa. Aan het onderzoek deden 1.141 salarisprofessionals mee.

Meer advisering door automatisering
De adviesrol van salarisprofessionals neemt jaar op jaar toe: werd het in 2017 nog op de vijfde plaats gezet als belangrijkste competentie, dit jaar stijgt het naar plek vier. Voor de nabije toekomst zien salarisprofessionals het zelfs als belangrijkste competentie.

Een mogelijke verklaring voor deze veranderende rol, is de toename van automatisering. Bijna de helft (49%) van de salarisprofessionals zegt dat zijn of haar functieprofiel is aangepast onder invloed van automatisering. De meesten zien dat als een goede ontwikkeling: bijna 72% ziet automatisering als een kans, slechts 3% beschouwt het als een bedreiging voor zijn functie.

Toenemende complexiteit verhoogt werkdruk
Volgens de grote meerderheid van de salarisprofessionals, zorgt de toenemende complexiteit van het vak voor stijgende werkdruk. De verzwaring van de functie uit zich met name in een grotere adviesrol (67%) en een uitbreiding van het takenpakket (55%).

Competenties als adviseren en het toepassen van vakdeskundigheid zullen steeds belangrijker worden. Bijna drie op de vier (71%) salarisprofessionals verwacht daarom ook dat zijn functie de komende drie jaar alleen maar zwaarder wordt.

Wetgeving heeft meeste invloed op dagelijks werk
Wet- en regelgeving is voor salarisprofessionals het meest van invloed op het uitoefenen van de dagelijkse werkzaamheden (64%). Salarisprofessionals zien vooral de AVG als een van de belangrijkste beleidsthema’s voor 2018 en 2019 (respectievelijk 89% en 56%), maar ook de Werkkostenregeling (WKR) blijft dit jaar voor 50% een belangrijk beleidsthema. Dat is opvallend, want deze wet is al in 2015 ingevoerd.

Al met al ervaren de salarisprofessionals ook een hogere werkdruk door deze wetswijzigingen. De invoering van de AVG leidt volgens 59% tot een hogere werkdruk. De Wet DBA brengt minder werkdruk met zich mee, maar de flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt wel voor een hogere werkdruk bij het merendeel van de professionals (55%).

Sterke positie arbeidsmarkt
Net als bij vele andere beroepen is de arbeidsmarkt ook voor salarisprofessionals op drift: 56% zegt het afgelopen jaar te zijn benaderd voor een functie elders. Bijna driekwart (72%) heeft zijn salaris zien stijgen. Toch zegt één op de drie niet marktconform beloond te worden. Bijna 60% verwacht het komende jaar een verhoging te krijgen van gemiddeld 3,8%.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?