Regeringscommissaris strijdt tegen ongewenst gedrag op de werkvloer

Het is helaas niet vanzelfsprekend dat werknemers zich op hun werk thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer is er altijd al geweest en het blijft ook een probleem. Het kabinet stelt nu de huidige SER-voorzitter Mariëtte Hamer aan als regeringscommissaris. Zij wordt aanjager van verandering en gaat het kabinet straks gevraagd en ongevraagd adviseren over een actieplan tegen seksuele intimidatie en geweld op het werk en daarbuiten.

Het kabinet draagt Mariëtte Hamer voor als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, nu verschillende incidenten in de afgelopen jaren laten zien dat actie vereist is.

Met de regeringscommissaris wil het kabinet meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur. Daarbij moet onder andere 'de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden doorbroken.' Hamer wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.

Jezelf kunnen zijn op je werk
Minister Van Gennip (SZW) stelt dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat werknemers zich “veilig voelen op het werk en zichzelf kunnen zijn.” De minister constateert dat dit vaak helaas niet het geval is.

Van Gennip: “Het is duidelijk dat we meer moeten doen om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Het is nodig om regels aan te passen, maar er is ook een cultuurverandering op de werkvloer nodig. En dat begint met het voorbeeld aan de top. Het is belangrijk dat dit onderwerp nu vol op de agenda staat en goed dat Mariette Hamer hieraan gaat werken.”

Opdracht regeringscommissaris
Het kabinet werkt aan een ‘Nationale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’. Vanuit het kabinet krijgt de regeringscommissaris de opdracht het kabinet gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de totstandkoming en uitvoering van een actieplan.

Daarnaast wordt van Hamer verwacht dat zij een herkenbaar boegbeeld én aanjager is van de verandering die nodig is om de cultuur die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te doorbreken. Daar hoort het organiseren van een langjarig maatschappelijk debat bij.

Mariëtte Hamer verlaat de SER
Hamer is nu nog voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor was zij lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de Partij van de Arbeid. Zij won de Joke Smit Oeuvreprijs in 2019 en stond als SER-voorzitter aan de wieg van het advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling.’

Eerder was Hamer hoofd van een beleidsafdeling van het ministerie van OCW en directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs. Mariëtte Hamer begon haar loopbaan als de eerste voorzitter van studentenvakbond LSVb.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?