Privacy van sollicitant beter gewaarborgd met vernieuwde NVP Sollicitatiecode

Vandaag  is de nieuwe NVP Sollicitatiecode gepubliceerd. De gedragscode voor werving en selectie is opnieuw bij de tijd gebracht sinds de voorgaande versie uit 2017. De nieuwe code is in lijn gebracht met de privacywetgeving en gaat ook in op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie die steeds meer wordt gebruikt. Dat laatste mag bijvoorbeeld alleen als dat wetenschappelijk onderbouwd is en er zorgvuldig wordt omgesprongen met persoonlijke gegevens van kandidaten.

De vereniging van personeelsprofessionals NVP stelt de sollicitatiecode (PDF) op in overleg met de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers en vakbonden overleg voeren. Op 3 maart 2020, is de geactualiseerde code door de NVP Sollicitatiecodecommissie overhandigd aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark. De vernieuwde NVP Sollicitatiecode is vanaf vandaag ook te downloaden via www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/.

Norm voor transparante en eerlijke werving
Met de sollicitatiecode wil de NVP ‘een norm bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure’. Daarmee biedt de NVP-Sollicitatiecode nog steeds houvast aan sollicitanten en werkgevers die het als gedragscode hanteren.

Voor organisaties en recruiters blijft een goede behandeling van kandidaten van groot belang, omdat de werving- en selectieprocedure het visitekaartje van de organisatie is. Een organisatie kan klanten en reputatie verliezen als bekend is dat zij er een slecht werving- en selectiebeleid op na houdt. De NVP denkt dat verschillende incidenten met discriminatie op de arbeidsmarkt en tijdens sollicitatieprocedures in de afgelopen jaren, het belang van de NVP Sollicitatiecode genoeg bevestigen.

Belangrijkste wijzigingen NVP Sollicitatiecode 2020
De belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde NVP Sollicitatiecode zijn:

• van de sollicitant wordt geen salarisstrook van zijn huidige of vorige werkgever verlangd

• het vermijden van eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken is scherper geformuleerd

• bij inzet van sollicitatiebijeenkomsten maar ook video sollicitaties mag de sollicitant om afwijking van de procedure vragen

• bij inzet van data recruitment zoals Artificiële Intelligentie of algoritmes dienen deze middelen transparant en gevalideerd te zijn. Verder moeten de mogelijke risico’s en tekortkomingen daarvan dienen duidelijk te zijn. Ook moet de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd

• een zogeheten ‘meeloopdag’ is toegestaan, mits daarbij sprake is van een wederzijds belang en het redelijkerwijs niet leidt tot verkapte arbeid met loonwaarde

• de formuleringen voor het bewaren van sollicitatiegegevens zijn aangescherpt met het oog op de AVG wetgeving


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?