Personeelsnet

Personeel mist kennis voor werken met robots en data

De huidige kenniseconomie vraagt van werknemers dat zij nieuwe kwalificaties hebben. Maar werkgevers hebben in de afgelopen crisisjaren vooral geïnvesteerd in technologische mogelijkheden en nauwelijks in het opleiden en ontwikkelen van hun medewerkers.

Dat constateert Start People in het trendpaper 'Permanent opleiden in een turbulente arbeidsmarkt'.

Andere competenties dan vorige generatie
De huidige kenniseconomie vraagt om medewerkers met andere vaardigheden en competenties dan de vorige generatie. “Automatisering en straks ook robotisering zorgen ervoor dat de kwalificaties van werknemers naar boven worden bijgesteld”, zegt Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People.

Bedrijven schroeven de eisen aan medewerkers verder op, door automatisering maar ook door strengere regelgeving. Zo moeten medewerkers van banken, verzekeraars of tussenpersonen tegenwoordig een Wft-certificering hebben. Daardoor vallen in de praktijk mensen met een opleiding lager dan mbo-4 af, terwijl die eerder wel in aanmerking kwamen voor dit soort banen.

Door de automatisering en digitalisering van het productieproces staan er minder mensen bij een machine. De mensen die er staan moeten in staat zijn het hele proces te overzien. Machinewerkers worden dan ook proces operators met een behoorlijke opleiding.

Mismatch tussen mens en machine
Er is de afgelopen jaren wel veel aandacht geweest voor het stroomlijnen en optimaliseren van bedrijfs- en productieprocessen, maar veel minder voor opleidingen voor medewerkers. Het gevolg van deze mismatch tussen mens en machine is dat bedrijven te maken krijgen met een kennistekort.

Die ontwikkeling wordt nog eens versterkt door de vergrijzing. Veel bedrijven hebben te maken met een ouder medewerkersbestand omdat ze in de crisisjaren weinig nieuwe en jongere medewerkers konden aantrekken. De komende jaren zien ze tientallen collega’s met pensioen gaan. Daardoor loopt veel kennis de deur uit.

Investeren in eigen medewerkers
Volgens Gelderblom is het voor veel bedrijven belangrijk snel te investeren in eigen medewerkers. Maar veel bedrijven richten zich op de korte termijn en zijn minder ontvankelijk voor de boodschap om werk te maken van de kennis en vaardigheden van hun mensen.

De relatief hoge werkloosheid vertroebelt het beeld. Op papier zijn er weliswaar voldoende mensen beschikbaar, maar zij beschikken vaak niet over de vereiste kennis, vaardigheden en competenties die nu en zeker straks worden gevraagd. In die zin is er sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Vooral het middelbaar beroepsonderwijs heeft moeite de snelle veranderingen bij te houden en adequaat te reageren.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?