Personeelsnet

Opwarming zorgt voor hittestress bij werknemers en lagere productiviteit

Werkgevers moeten er rekening mee houden dat de klimaatverandering negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit van werknemers. De hogere temperaturen zorgen voor werkgerelateerde hittestress. Daardoor gaan banen verloren en groeit de economie trager. In overleg zijn wellicht aanpassingen nodig, bijvoorbeeld over tropenroosters en beschermende arbomaatregelen.

Dat staat in een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De hittestress als gevolg van de opwarming van de aarde, laat in 2030 ruim 2 procent van de werktijd verloren gaan door hogere temperaturen.

Werknemers worden belemmerd door hitte
Hittestress ontstaat wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan het lichaam kan verdragen. Het komt meestal voor bij temperaturen boven de 35 graden celsius en bij een hoge luchtvochtigheid (zoals in Nederland).

Overmatige hitte tijdens het werk is een risico voor de gezondheid omdat het lichamelijke functies van werknemers belemmert, waardoor de werkcapaciteit en productiviteit in gedrag komen. In extreme gevallen kan de hitte zelfs leiden tot een zonnesteek, wat fataal kan zijn.

Vooral in bouw en landbouw
De sectoren die naar verwachting het zwaarst worden getroffen, zijn de bouw en de landbouw. Daar werken mensen vaak in de buitenlucht en staan daarmee bloot aan het extremer wordende weer.

Andere sectoren die in het bijzonder in gevaar zijn, zijn milieugoederen en -diensten, afvalinzameling, hulpdiensten, reparatiewerkzaamheden, vervoer, toerisme, sport en sommige vormen van industrieel werk.

Overleg over gevolgen van toenemende hitte
De IAO roept werkgevers en werknemers op om al vroegtijdig risico's te beoordelen en passende maatregelen te nemen op de werkplek. Zo kunnen werknemers toch hun werk blijven doen.

In het overleg met vakbonden of de ondernemingsraad kunnen de gevolgen ook worden geagendeerd. Dat kan gevolgen hebben voor roosters en werktijden, aanpassing van werktijden, kledingvoorschriften en uitrusting, gebruik van nieuwe technologieën, beschutting en rustpauzes.

Armere landen lijden het meest
Zoals zo vaak, zullen de landen waar het nu al niet zo goed mee gaat, het zwaarst worden getroffen. In zuidelijk Azië en West-Afrika zijn zal waarschijnlijk 5 procent van de werktijd verloren gaan in 2030, wat overeenkomt met respectievelijk ongeveer 43 miljoen en 9 miljoen banen.

Dat komt ook omdat daar minder geld is voor aanpassingen aan de grotere hitte. Daardoor zal de armoede onder werkenden daar ook groter worden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?