Personeelsnet

NVP Sollicitatiecode: pas op met social media

Wie doet het niet, even op internet kijken wat daar te vinden is over een kandidaat? Als je dat niet vooraf meldt, mag dat niet. Dat staat in de laatste NVP Sollicitatiecode die vorige week is gepresenteerd. De code probeert daarmee de dagelijkse recruitmentpraktijk te regelen.

In een tijd dat jongeren hun hele leven op internet lijken te documenteren, wijst de vereniging voor personeelsmanagers NVP er nog maar eens op, dat niet alles wat op internet over kandidaten te vinden is, ook waar is. Daarom regelt de nieuwe NVP Sollicitatiecode nu expliciet dat het checken van een kandidaat op social media vooraf moet worden gemeld. In sommige gevallen moet de kandidaat zelfs eerst toestemming geven.

Alles nu duidelijk voor recruiters?
Het gebruik van social media in werving- en selectieprocedures heeft een duidelijke plaats gekregen in de normstelling van de nieuwe sollicitatiecode. Verder is ook de klachtenprocedure aangescherpt, waarbij de NVP nu ook disciplinaire maatregelen kan treffen tegen organisaties die de NVP Sollicitatiecode uitdrukkelijk gebruiken voor hun werving- en selectieprocedures.

De bestaande NVP Sollicitatiecode maakt al wel melding van het gebruik van internet, maar nog niet expliciet van social media. De nieuwste NVP Sollicitatiecode regelt het gebruik van social media wel, in een poging de code ‘in overeenstemming te brengen met de moderne HR-praktijk van werving en selectie’. Of dat helemaal gelukt is, moet de praktijk uitwijzen. Volgens Personeelslog is de nieuwe sollicitatiecode toch niet altijd even duidelijk voor recruiters.

Norm voor ‘fair play’
De NVP Sollicitatiecode wil een norm bieden voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure. Het gaat om ‘fair play' bij de werving van een kandidaat. Dat is zowel belangrijk voor de kandidaat als de organisatie.

Want een organisatie kan klanten en reputatie verliezen als bekend is dat zij er een slecht werving- en selectiebeleid op na houdt. Dit geldt ook voor werving- en selectiebureaus, aldus de NVP.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?