Nu de wet er niet komt, moet HR thuiswerken gaan faciliteren

Het ziet er naar uit dat thuiswerken een strijdpunt gaat worden tussen werkgevers en werknemers. Want ondanks de groeiende behoefte aan meer flexibiliteit, mag een flink deel van de Nederlandse werknemers niet hybride werken. Nu er geen thuiswerkwet komt waarmee werknemers het recht hebben om een aanvraag te doen voor hybride werken, verplaatst de discussie zich naar cao-tafels én naar de werkvloer.

Recent onderzoek van HR-dienstverlener en salarisverwerker ADP werpt nieuw licht op de wensen voor hybride werken en geeft inzichten voor HR-adviseurs over hoe de kloof tussen werknemers en werkgevers kan worden overbrugd.

Thuiswerken versus Kantoorwerk
Volgens het ADP-onderzoek klaagt bijna de helft van de Nederlandse werknemers over een gebrek aan flexibiliteit van hun werkgevers met betrekking tot hun werkplek. De huidige stand van zaken is dat 35% van de werknemers dagelijks op kantoor moet zijn, terwijl maar ongeveer één op de vijf werknemers de vrijheid heeft om dit zelf te bepalen.

Maar voor werknemers blijkt de mogelijkheid om thuis te werken cruciaal. Ze vinden het van groot belang; alleen het salaris is belangrijker bij het kiezen van een nieuwe werkgever. Helaas voor hen, zijn werkgevers niet enthousiaster geworden over hybride werken, ondanks verbeterde techniek en andere opvattingen over plaatsonafhankelijk werken.

Thuiswerkwet sneuvelde in Eerste Kamer
Een poging om de flexibiliteit in thuiswerken te vergroten via wetgeving is onlangs mislukt. Een voorstel van D66 en GroenLinks, dat zou hebben voorkomen dat werkgevers zonder geldige reden verzoeken om thuis te werken konden afwijzen, werd eind september door de Eerste Kamer verworpen.

De tegenstemmende Senatoren waren van mening dat werkgevers en werknemers er samen wel uit zouden komen, waarmee ze de vraag naar hybride werken terug naar de werkvloer verwezen. HR-adviseurs moeten daarom thuiswerkbeleid aanpassen om tegemoet te komen aan de behoeften en verwachtingen van het personeel én de werkgever. Want nu er nog steeds sprake is van personeelsschaarste, kan beleid voor hybride werken een aantrekkelijke optie zijn om talenten aan te trekken én voor de organisatie te behouden.

Katalysator voor welzijn en prestaties
HR kan daarvoor de dialoog tussen werknemers en management faciliteren. Om tot een evenwichtig beleid te komen voor hybride werken, dat ook acceptabel is voor de werkgever, kan HR wensen en verwachting inventariseren en vertalen naar (hybride) werkmodellen. HR-adviseurs kunnen daarmee als katalysator fungeren voor meer flexibiliteit. Hiermee ondersteunen zij het welzijn van medewerkers en daarmee ook hun prestaties.

HYBRIDE WERKEN ORGANISEREN: Doe het zorgvuldig met deze tools

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?