BBB laat tanden zien: Senatoren verwerpen 'Wet Werken Waar Je Wilt'

Op dinsdag 26 september 2023 heeft de Eerste Kamer onverwacht het initiatiefwetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' verworpen. Deze wet had als doel om een thuiswerk- of werkplekverzoek van een werknemer op dezelfde manier te behandelen als verzoeken over arbeidsduur en werktijden. Hoewel de wet in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid was aangenomen, heeft de Senaat deze nu verworpen. Sinds de provinciale verkiezingen heeft de Eerste Kamer een andere samenstelling, met een grote vertegenwoordiging van de BBB. Juist deze partij stemde tegen de wet, maar ook de VVD veranderde van mening en stemde niet in met het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel, op 27 januari 2021 ingediend door Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks), moest de Wet flexibel werken wijzigen om daarmee werknemers meer vrijheid te bieden in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen organiseren. Aanvragen om aanpassing van de arbeidsplaats moesten dan op eenzelfde manier worden behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

Sympathiek voorstel, maar niet nodig
Tijdens het debat in de Eerste Kamer werd duidelijk dat vele fracties het voorstel sympathiek vonden, maar dat er ook twijfels waren over nut en noodzaak van de wet. Senatoren betwijfelden of de wet nodig is, omdat werknemers en werkgever in de praktijk al afspraken maken, wanneer een werknemer thuis wil werken. 

Daarnaast waren er zorgen over de extra regeldruk voor werkgevers en onduidelijkheden voor werknemers in grensregio's, gezien de specifieke regelingen die tijdens de coronaperiode voor hen waren ingesteld.

BBB laten tanden zien op sociaal-economisch gebied
Voor het wetsvoorstel stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, Partij v/d Dieren en de ChristenUnie. Maar de fracties van SGP, JA21, FVD, PVV, VVD, BBB en 50PLUS stemden tegen de wet. Opvallend is dat de fractie van de VVD in de Tweede Kamer nog voor invoering van de wet stemde, maar in de Senaat dus niet. Ook de senatoren van de BoerBurgerBeweging stemden tegen de wet.

De BBB is de grootste fractie in de nieuwe Eerste Kamer (met 16 zetels) en laat nu zijn tanden zien op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Senator van Gasteren van de BBB stelde dat uit onderzoek blijkt dat werkgevers en werknemers 'er samen wel uit komen'. BBB denkt dat werkgevers waar dit nog niet goed gaat, op termijn vanzelf wel afspraken over thuiswerken zullen gaan maken met hun werknemers.

Behoefte aan thuiswerken blijft
Hoewel de wet niet doorgaat, zullen HR-adviseurs merken dat de behoefte bij medewerkers om flexibel (thuis) te werken niet weg is. Thuiswerkverzoeken zullen blijven komen en nu er geen wettelijke regels zijn, is het verstandig om daar intern HR-beleid voor te maken. In sommige sectoren hebben werkgevers en vakbonden overigens al in de cao afspraken gemaakt over thuiswerken en hybride werken.

HYBRIDE WERKEN: Regel het goed met deze handige HR-modellen

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?