Nieuw vakjargon: Arbocatalogus

Arbocatalogus: Afspraken tussen werkgever(s) en werknemers over de manier(en) waarop het bedrijf voldoet aan de doelstellingen van de Arbeidsomstandigheden-wet. Deze afspraken kunnen verwijzen naar beschrijvingen van technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen. De term Arbocatalogus komt uit de nieuwe Arbo-wet. Hiermee wil de overheid niet langer gedetailleerd beschrijven hoe werkgevers moeten voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de arbeidsomstandigheden. De bedoeling is dat werkgevers en werknemers hierover gezamenlijk per bedrijf of per bedrijfstak afspraken maken. In de praktijk moet blijken of het nieuwe overleg- en onderhandelingscircuit dat hierdoor ontstaat, ook daadwerkelijk leidt tot een vermindering van het aantal regels.

Arbocatalogus: Afspraken tussen werkgever(s) en werknemers over de manier(en) waarop het bedrijf voldoet aan de doelstellingen van de Arbeidsomstandigheden-wet. Deze afspraken kunnen verwijzen naar beschrijvingen van technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen.

De term Arbocatalogus komt uit de nieuwe Arbo-wet. Hiermee wil de overheid niet langer gedetailleerd beschrijven hoe werkgevers moeten voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de arbeidsomstandigheden. De bedoeling is dat werkgevers en werknemers hierover gezamenlijk per bedrijf of per bedrijfstak afspraken maken.

In de praktijk moet blijken of het nieuwe overleg- en onderhandelingscircuit dat hierdoor ontstaat, ook daadwerkelijk leidt tot een vermindering van het aantal regels.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?