Nederlandse werknemer is honkvast, kwart wil bijscholing

Van de Nederlandse beroepsbevolking wil maar 8% dit jaar van baan wisselen. Driekwart wil juist graag bij de huidige werkgever blijven. ​ Wel overweegt 25% zich bij- of om te scholen. Vooral werkende jongeren zijn dat van plan: bijna de helft van de 18- tot 24-jarigen wil zich nu graag laten omscholen.

Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim 1.000 Nederlanders, in samenwerking met Motivaction.

Door corona komt arbeidsmobiliteit tot stilstand
De coronacrisis zet de Nederlandse arbeidsmobiliteit - de mate waarin mensen bereid en in staat zijn te wisselen van baan - volledig op de rem. Driekwart heeft geen plannen om dit jaar van baan te wisselen en lijkt te kiezen voor zekerheid. Een grote meerderheid (74 procent) heeft dan ook vertrouwen in het huidige dienstverband bij de werkgever en verwacht geen reorganisatie op korte termijn.

''De mensen die in loondienst werken zijn minder geneigd naar ander werk te kijken dan voor corona. We zien wel dat er weer meer gezocht wordt naar vacatures, maar dat zijn vooral de werkenden die door de coronacrisis hun werk kwijt zijn geraakt: werknemers en flexwerkers in getroffen sectoren zoals de horeca',' aldus Dennis van Allemeersch van Nationale Vacaturebank.

Meer interesse voor bij- en omscholing
De coronacrisis lijkt van invloed op hoe we kijken naar onze eigen loopbaanontwikkeling. Een kwart van de ondervraagden overweegt om zich bij of om te scholen.​​ Bij hbo- en wo-opgeleiden is dit zelfs 30%.

Vooral werkende jongeren overwegen zich bij of om te scholen. Onder de groep 25-34 jaar is dit 34% en bij 18-24 jaar zelfs 46%. ''Wellicht kijken mensen door de crisis nu anders naar hun loopbaan en de rol die zij zelf hebben in het verbeteren van hun carrièrekansen.''

ZZP’er wil liever geen vaste baan
Niet verrassend is er sprake van toegenomen onzekerheid onder ZZP’ers. 45% heeft (te) weinig opdrachten. Toch overweegt slechts 13% een vaste baan. Bij mbo-opgeleiden ligt dit iets hoger en overweegt 1 op de 5 een vaste baan.

Van Allemeersch: “Het bestaan van de ZZP’er staat onder druk. Opdrachten voor freelancers lopen snel terug. We verwachten dan ook dat op korte termijn ZZP’ers de stap naar een vast dienstverband zullen maken”.

Niet op vakantie, maar wel vakantiedagen opnemen
Uit het onderzoek blijkt dat 51% van de ondervraagden niet op vakantie gaat. Wel zal 62% van de ondervraagden vrije dagen opnemen. Voor 75% van de ondervraagden geldt zelfs dat zij evenveel vrije dagen opnemen als ze in een normale zomer zouden doen.

Slechts 17% neemt minder vakantiedagen op dan normaal. Voor de 33% die wel vakantieplannen heeft deze zomer, geeft 83% aan evenveel vrij te nemen en slechts 11% neemt minder vakantiedagen op dan in een normale zomer.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?