Personeelsnet

Nederlandse man verdient 17% meer, maar loonkloof met vrouw wel kleiner

De algemene loonkloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland gekrompen, al is er nog wel steeds een verschil van 16,9 procent. De loonkloof komt vooral doordat minder vrouwen een baan hebben met het beste salaris.

Dat blijkt uit de meest recente Gender Pay Index van Korn Ferry die is gebaseerd op gegevens van meer dan 12,3 miljoen werknemers bij 14.284 bedrijven uit 53 landen uit Korn Ferry’s loondatabase, de grootste ter wereld. 

Onderstaande tabel geeft de loonverschillen weer in verschillende landen. De percentages laten het aandeel zien dat mannen méér mannen verdienen dan vrouwen.

Land

Algemene loonkloof

 

Zelfde werkniveau

 

Zelfde werkniveau en bedrijf

 

Zelfde werkniveau, bedrijf en afdeling

Wereldwijd gemiddelde

16,1 procent

5,3 procent

1,5 procent

0,5 procent

Nederland

16,9 procent

4,7 procent

2,0 procent

2,0 procent

Brazilië

26,2 procent

15,0 procent

5,5 procent

1,9 procent

China

12,7 procent

5,8 procent

1,0 procent

0,3 procent

Duitsland

16,8 procent

4,3 procent

3,2 procent

2,3 procent

Frankrijk

14,1 procent

3,2 procent

2,0 procent

2,2 procent

India

16,1 procent

4,0 procent

0,4 procent

0,2 procent

V.K.

23,8 procent

8,3 procent

2,6 procent

1,3 procent

V.S.

17,6 procent

7,0 procent

2,6 procent

0,9 procent


Loonkloof 0,8 procent kleiner
Uit de analyse voor het samenstellen van de Gender Pay Index blijkt dat wereldwijd gezien mannen gemiddeld 16,1 procent meer worden betaald dan vrouwen, in lijn met bevindingen van eerdere onderzoeken. Volgens de gegevens van Korn Ferry is in 2018 de wereldwijde loonkloof hiermee 0,8 procentpunt kleiner dan in 2016.

Ook bevestigt de analyse opnieuw dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen vooral wordt veroorzaakt doordat vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de bestbetaalde banen. De verschillen zijn kleiner wanneer het salaris wordt vergeleken van mannen en vrouwen met hetzelfde werkniveau. Wereldwijd is dan het verschil volgens de Korn Ferry Gender Pay Index gemiddeld 5,3 procent. Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen met hetzelfde werkniveau bij hetzelfde bedrijf binnen dezelfde afdeling is wereldwijd gezien gemiddeld 0,5 procent.

Loonkloof ook in Nederland gekrompen
In Nederland is de algemene loonkloof tussen mannen en vrouwen met 16,9 procent iets groter dan het wereldwijde gemiddelde. Wel is het verschil sinds 2016 kleiner geworden: toen was het in Nederland nog 24,7 procent. Het salarisverschil tussen Nederlandse mannen en vrouwen met hetzelfde werkniveau is 4,7 procent.

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen die bij hetzelfde bedrijf een identieke functie bekleden binnen dezelfde afdeling, is gemiddeld 2,0 procent, wat juist weer een stijging betekent ten opzichte van het verschil van 1,0 procent in 2016.

Meer vrouwen in bestbetaalde banen
“Dat wereldwijd vrouwen over het geheel genomen 16,1 procent minder verdienen dan mannen is op zich een significant probleem, maar het geeft niet het volledige beeld weer”, zegt Bob Wesselkamper, hoofd van Rewards and Benefits Solutions bij Korn Ferry.

“Hoewel er nog steeds bedrijven zijn die vrouwen minder betalen voor hetzelfde werk, zijn de verschillen gemiddeld minder groot wanneer lonen wordt vergeleken binnen dezelfde afdeling. De verschillen kunnen worden tegengegaan als bedrijven gelijke beloningen voor gelijk werk hanteren over de breedte van de hele organisatie, en blijven streven naar een toename van het aandeel van vrouwen in de best betalende delen van de arbeidsmarkt, zoals hoge topfuncties en technische vakgebieden.”

Vrouwen aanmoedigen voor uitdagende functies
“De loonkloof kan worden aangepakt als getalenteerde vrouwen de juiste mogelijkheden krijgen aangeboden, en bovendien ook specifiek worden aangemoedigd om uitdagende functies aan te pakken”, zegt Jane Edison Stevenson, wereldwijd hoofd van CEO Succession bij Korn Ferry. “We weten ook uit eigen onderzoek dat er voldoende vrouwen zijn met de benodigde vaardigheden voor de hoogste functies. Bedrijven hebben er zelf belang bij om dergelijke vrouwen te helpen die functies bereiken, want daarmee zorgen ze voor meer diversiteit en versterken ze hun talentpool.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?