Personeelsnet

Minister wil platformwerk met Europese regels aan banden leggen

Platformbedrijven als maaltijdbezorgers, apps voor taxiritten of verhuurders van particuliere thuishulp, werken vaak met zzp’ers. De mensen die voor ons aan het werk gaan, kunnen bewust kiezen voor deze vorm van zelfstandig ondernemerschap. Maar het komt vaak voor dat zij nauwelijks de vrijheid hebben om hun werk naar eigen inzicht in te richten, zodat zij eigenlijk werknemer zouden moeten zijn met de bijpassende sociale zekerheid. Omdat platformwerk  geen grenzen kent, wil het kabinet in EU-verband regels opstellen voor schijnzelfstandigheid.

‘Iedereen op de arbeidsmarkt moet op een eerlijke, goede en veilige manier kunnen werken’, schrijft minister Van Gennip aan de Tweede Kamer. Dat is bij platformwerk zeker niet altijd het geval. Daarom heeft de minister van SZW – samen met 7 andere lidstaten – een brief ondertekend met een pleidooi voor  Europese regels om schijnzelfstandigheid bij platformwerk tegen te gaan.

De regels moeten platformwerkers helpen en het sociale stelsel in Nederland beschermen tegen uitholling. Als de regels van kracht worden, moeten platforms zelf aantonen dat hun werkenden geen werknemers zijn.

Oneerlijke concurrentie werkgevers, werknemers en zzp’ers
Het bedrijfsmodel van platformbedrijven is dat zij  werken met zzp’ers, zodat er geen sociale premies worden afgedragen. Hierdoor zijn de aangeboden diensten relatief goedkoop, maar hebben de mensen die het werk uitvoeren, geen sociaal vangnet. Bovendien kunnen platformwerkers in de praktijk nauwelijks hun eigen werk inrichten, maar moeten zij werken volgens voorgeschreven werkinstructies. Daardoor is vaak geen sprake van échte zelfstandigheid. In het kader van onderhandelingen over een Europese richtlijn om dit tegen te gaan, wil Nederland zich hard maken voor regels die platformwerkers gaan helpen.

Minister Van Gennip: “Zelfstandig ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan Nederland. Maar waar sprake is van schijnzelfstandigheid bedreigt dat de eerlijke concurrentie tussen werkenden en tussen werkgevers. De risico’s daarvan komen terecht bij werkenden. Dat ondermijnt ons sociale stelsel en kan voor hen grote gevolgen hebben. Ook in Europees verband wordt gezien dat schijnzelfstandigheid, zeker ook rondom platformwerk, aangepakt moet worden. Ik vind het belangrijk dat er snel regels komen om schijnzelfstandigheid in de platformsector effectief tegen te gaan”.

Schijnzelfstandig op Europees niveau tegengaan
Ook in Europees verband wordt erkend dat ‘schijnzelfstandigheid’ bij platformwerk moet worden aangepakt. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie en gebrekkige (sociale) bescherming voor werkenden die daar wel recht op hebben. Daarom wordt er aan een Europese richtlijn gewerkt die platformwerkers onder andere helpt om gemakkelijker hun status van werknemer op te eisen.

Met de voorgestelde regelgeving zijn platforms, en niet werknemers, straks verantwoordelijk om aan te tonen of iemand daadwerkelijk als zzp’er werkt of in een normaal dienstverband zit. De uitwerking van deze regeling krijg nu al vorm, maar minister Van Gennip wil de Europese Commissie ertoe aanzetten om snel tot goede en effectieve regels te komen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?