Minimumloon gaat vanaf 2023 extra omhoog

Vanaf 2023 gaat het wettelijk minimumloon (WML) in drie stappen extra omhoog. De hoogte van het minimumloon wordt normaal gesproken al twee keer per jaar herzien. Maar vanaf 2023 gaat het WML éxtra omhoog en dat is voor het eerst sinds de invoering in 1969. Met de extra verhoging wil het kabinet werk aantrekkelijker maken aan de onderkant van het loongebouw.

Het minimumloon stijgt in 2023 extra met 2,5%, waarschijnlijk naar 11,94 euro bruto per uur bij een 36-urige werkweek. Volgend jaar gaan ook alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen extra omhoog, zoals de AOW, bijstand en de Wajong. Maar in de daarop volgende jaren is het kabinet dat niet meer van plan.

Minimumloon in drie stappen omhoog
In het coalitieakkoord staat dat het kabinet het minimumloon in stappen gaat verhogen met in totaal 7,5% per 2025. Daarmee komt het minimumloon (volgens de huidige verwachtingen) in 2025 uit op 13,18 euro bruto per uur.

Wegens de almaar stijgende inflatie heeft het kabinet besloten de verhoging eerder in te zetten. Daarom gaat het minimumloon volgend jaar (2023) al met 2,5% naar 11,94 euro bruto per uur omhoog bij een 36-urige werkweek. De aanpassing van het minimumloon wordt deze keer geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in plaats van een wetswijziging. Een AMvB kan sneller worden gerealiseerd en betekent ook dat alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de bijstand en de Wajong, automatisch meestijgen.

Wijziging berekenen Wettelijk minimumuurloon
Het WML-bedrag wordt momenteel nog per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumloon per uur dan iemand die 36 uur per week werkt. Om dit te veranderen, dienden de PvdA en GroenLinks eerder een initiatiefwetsvoorstel in voor een wettelijk minimumloonbedrag per uur.

Dit voorstel is in het coalitieakkoord omarmd door het kabinet en recentelijk ook in de Tweede Kamer aangenomen. Het wettelijk minimumuurloon wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Door het voorstel is vanaf dat moment het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Hierdoor leidt meer uren werken altijd tot een hoger inkomen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?