Met de juiste leiderschapsstijl, kun je als manager burn-outs voorkomen

Als manager ben je verantwoordelijk voor een goede en veilige organisatiecultuur. Die is essentieel om uitvallen van personeel zoveel mogelijk te voorkomen. Er is een opvallende relatie tussen leiderschapsstijlen en werkgeluk: zo bepaalt de stijl van leidinggeven voor een derde het burn-outrisico van medewerkers. Helaas zijn lang niet alle managers in staat om de juiste organisatiecultuur te bevorderen. Slechts één op de drie heeft een managementstijl die burn-out helpt voorkomen.

De leidinggevende 'heeft enorm veel invloed op het welzijn en de prestaties van medewerkers', schrijft Rianne van Helden, Adviseur Arbeid en Gezondheid bij De Arbodienst.
Helaas blijkt uit onderzoek van de KU Leuven, dat lang niet alle managers over de juiste kwaliteiten beschikken om welzijn en werkgeluk van medewerkers positief te beïnvloeden.

Schadelijke leiderschapsstijl zorgt voor burn-outs
Als leidinggevende speel je een essentiële rol in het werkgeluk en de prestaties van werknemers. De leiderschapsstijl die je aanneemt vormt hier een grote rol in. Zo blijkt uit onderzoek dat werknemers met een toxische leidinggevende een groter risico lopen op een burn-out en dat de kans op snel uitvallen bij hen een stuk hoger ligt.

Een toxische leidinggevende is controlerend, passief en biedt daarnaast geen structuur of visie aan medewerkers. Wat erin resulteert dat medewerkers minder presteren en geen fijne werkcultuur ervaren. Iets dat je absoluut wil voorkomen.

Steun bieden, ook als het minder goed gaat
Het is daarom noodzakelijk om een leiderschapsstijl aan te nemen waarbij je medewerkers ondersteunt wanneer ze goed in hun vel zitten, maar óók wanneer het minder goed gaat.

Ik zeg daarom ook weleens dat leidinggevenden en medewerkers ‘met elkaar getrouwd zijn’, in goede én in slechte tijden. En dat is niet gemakkelijk. Maar hoe zorg je voor een goed huwelijk tussen jou en je teamleden?

Kritisch naar jezelf kijken
Het begint bij het onder de loep nemen van de leiderschapsstijl die je hanteert. Hoe bewust ben je van de impact die dit heeft op je team? Niet alle leidinggevenden beseffen namelijk dat hun houding én gedrag het team zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

Start daarom als leidinggevende met kritisch naar jezelf kijken. Wees ook niet bang om feedback te vragen over jouw manier van leiddinggeven aan je medewerkers. Wanneer uit de terugkoppeling van het team blijkt dat ze graag een andere houding of gedrag zien, is het tijd om jouw stijl te veranderen. Alleen zo kan je je team én jezelf op een positieve manier beïnvloeden. Je bakt immers ook geen andere taart als je met dezelfde ingrediënten blijft werken.

Onderling vertrouwen in veilige werkomgeving
Verder doe je er als leidinggevende goed aan, om te zorgen voor een veilige werkomgeving waarin medewerkers ook uit zichzelf durven aan te geven wanneer ze niet goed in hun vel zitten. Dit doe je door te bouwen aan het onderlinge vertrouwen tussen jou en de medewerker en door gelijkwaardigheid binnen het team te creëren.

Zorg wel dat je hierin realistisch blijft en probeer niet alle problemen van je medewerkers voor hen op te lossen. Motiveer hen daarom liever om actie te ondernemen en om problemen zelf op te lossen.

Win-winsituatie voor manager en medewerker
Het begeleiden van medewerkers in complexe situaties is hierbij wel belangrijk.

Wanneer je een fijne en open werkcultuur hanteert, zul je zien dat medewerkers hun problemen eerder aankaarten, een oplossing willen vinden en hierdoor minder snel verzuimen. Een win-winsituatie voor beide partijen.

Beinvloeden van gedrag op de werkvloer
De leiderschapsstijl die je aanneemt heeft niet alleen invloed op het werkgeluk, maar bepaalt ook of medewerkers goed kunnen presteren. Zo kun je met de juiste leiderschapsstijl de motivatie en productiviteit van medewerkers positief beïnvloeden.

Hierbij is het belangrijk dat je verbondenheid binnen het team creëert. Dit doe je door het opbouwen van positieve relaties met teamleden. Wees betrokken, moedig ze aan om hun talenten optimaal te benutten en verder te ontwikkelen. Blijf met elkaar in gesprek en sta ook open om zelf feedback te ontvangen.

Ga aan de slag met je leiderschapsstijl
Geef als manager ook invulling aan verschillende behoeften van medewerkers zoals autonomie, jezelf mogen zijn en zinvol werk mogen doen. Dit creëert eigenaarschap waardoor medewerkers echt achter het doel van hun taken of projecten kunnen staan.

Een organisatie kan niet zonder goed functionerende medewerkers. Investeer daarom in je leiderschapsvaardigheden. Dat komt de werksfeer ten goede, wat een positief effect heeft op het werkgeluk en het uiteindelijke resultaat van het team. ‘En ik durf te wedden dat dit ook iets doet met de verzuimcijfers binnen de organisatie.’

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?