Personeelsnet

Méér HR-voorspellingen voor 2012: intermediairen verliezen

2012 wordt volgens Personeelslog het jaar met kansen voor werkgevers die kiezen voor slimmere werkmethoden in plaats van traditionele saneringen. Traditiegetrouw geven ook andere HR-bloggers hun voorspellingen. Zij verwachten een moeilijk jaar, waarin intermediairen en vacaturesites het lastig krijgen en LinkedIn terrein wint.

2012 wordt volgens Personeelslog het jaar met kansen voor werkgevers die kiezen voor slimmere werkmethoden in plaats van traditionele saneringen.
Ook andere HR-bloggers verwachten in hun voorspellingen een moeilijk jaar, waarin intermediairen en vacaturesites het lastig krijgen en LinkedIn terrein wint.

HR-trends: Adjiedj BakasLaten we beginnen met een echte trendgoeroe: Adjiedj Bakas. In een uitgebreide trendpaper geeft hij zijn voorspellingen voor het Jaar van de Draak. “De grote stagnatie begint nu pas echt!” is zijn sombere hoofdboodschap.
Bakas laat hij zijn licht schijnen over mode, politiek en economie. Voor de HR-professie zijn vooral zijn economische voorspellingen interessant. Volgens hem is de Euro is reddeloos verloren. “Alleen als de huidige Europese democratieën worden ingeruild voor het model van de ‘Chinese democratie’, is de muntunie nog te redden.”

Verkleining
Klein wordt het nieuwe groot, is een andere voorspelling van Bakas. “Multinationals keren terug naar huis en hun thuismarkt. In steeds meer gemeenten komen stadswerkplaatsen, de informele economie krijgt een boost en er worden nieuwe pogingen gedaan om lokale valuta te introduceren.”

HR-trends: Arjan HambergOok Arjan Hamberg, blogger en HR-strateeg, ziet een trend naar verkleining. “Organisaties worden kleiner, door het terugdraaien van fusies of het creëren van kleine eenheden binnen een groter geheel. Deze kleinere eenheden moeten het leiderschap aan de professional teruggeven en ervoor zorgen dat de wendbaarheid toeneemt.”

HR aan einde levenscyclus
Over de HR-functie is Hamberg kritisch. “HR is er onvoldoende in geslaagd business partner te worden en zal zich nu gaan concentreren op de rol van beheerser van processen en risicomanagement.”
“HR is een uitvinding van de industriële revolutie en lijkt het einde van zijn levenscyclus te bereiken. HR-generalisten veranderen in risicomanagers. Je ziet dit terug in de toenemende belangstelling voor HR analytics, ken- en stuurgetallen en (online) discussies over de toepassing van regelingen e.d. Ontwikkeling op thema’s als leiderschap, samenwerking en leren verwacht ik buiten de traditionele HR-kolom.”

50plusser niet meer oud
HR-trends: Wim van den NobelenWim van den Nobelen, recruiter en HR-blogger, ziet dat ondanks de oplopende werkloosheid de vijftig-plussers hot worden. “Mensen willen niet met pensioen, maar doen steeds meer pensioenachtigezaken tijdens hun werkende leven. Werk en pensioen zullen in elkaar overlopen. In 2012 is de 50+er niet meer oud, maar minder jong. Ervaring, rust, loyaliteit en zeker geloofwaardigheid gaan belangrijke karaktereigenschappen worden waarmee zij zich kunnen onderscheiden.”
Verder verwacht Van den Nobelen dat het solliciteren via netwerksite LinkedIn een hoge vlucht zal nemen.

Corporate recruitmentsite
HR-trends: Bas van de HaterdRecruitment-blogger Bas van de Haterd ziet minder in zijn kristallen bol dan voorgaande jaren. Welke maatregelen gaat de politiek nemen om de economische recessie het hoofd te bieden? Van de Haterd vind dit lastig te voorzien “omdat politici zich zelden laten voorspellen is mijn ervaring, zeker niet door ‘normale economische- en marktomstandigheden’.”

Wel ziet hij de corporate recruitmentsite in 2021 echt het centrum van de werving worden. “Men komt er nu eindelijk achter dat dit onderdeel jaren lang is verwaarloosd en dat het vanuit kostenoogpunt heel verstandig is om hier geld in te stoppen. Zowel in de sites zelf als in de acties er rond om heen.”

Referal recruitment
HR-trends: Martijn SmitRecruiter en blogger Martijn Smit denkt dat recruiters een moeilijk jaar te wachten staat. Onder invloed van reorganisaties zullen “veel corporate recruiters afscheid moeten nemen van hun vertrouwde honk”. “Door de opmars van social media, binnen de corporate landschappen zullen steeds meer corporates realiseren dat referal recruitment the way to go is.”
De grootste klappen voorziet Smit bij recruitmentbureaus. “Vooral de generieke spelers gaan moeilijke tijden tegemoet. Ik verwacht dat er bij de grote spelers redelijk wat mensen op directieniveau gaan verdwijnen en dat er een heuse stoelendans gaat plaats vinden.”
Ook traditionele vacaturebanken krijgen het lastig. Zij moeten volgens Smit innoveren of zullen omvallen. “De grootste groeier is in mijn voorspelling LinkedIn. De combinaties tussen social, advertising en netwerken beginnen steeds meer organisaties te begrijpen.”

Tweedeling in maatschappij
HR-trends: Marc DreesRecruitmentblogger Marc Drees zit nog middenin zijn voorspellingsroes. Inmiddels heeft hij al vier artikelen met zijn verwachtingen voor 2012 gepubliceerd en hij heeft beloofd dat er nog minstens twee volgen.

Zo verwacht Drees een structureel hoge, maar ongelijk verdeelde, werkloosheid. “Vooral lager opgeleide werknemers dreigen hierbij het kind van de rekening te gaan worden. Productiviteitsstijging als gevolg van vergaande automatisering, uitbestedingen van werkzaamheden naar landen met (aanzienlijk) lagere lonen en groeiende eisen in kennis en kunde zijn in ieder geval belangrijke potentiële oorzaken voor deze verwachting.”

Passief werven
Werkgevers gaan in 2012 structureel minder gebruik maken van vacaturesites. Volgens Drees blijft passief werven de belangrijkste manier om in 2012 aan nieuw personeel te komen. Social media worden hierbij steeds belangrijker.
Ook hij voorziet een groeiend belang van LinkedIn. “De Apply with LinkedIn knop gaat mainstream op wervingssites van bedrijven met relatief veel hoogopgeleide medewerkers.”

Drees zingt niet mee in het koor dat een heel somber jaar verwacht voor alle intermediairen. Hij verwacht dat niet gespecialiseerde uitzendbureaus en ZZP-ers juist een beter jaar tegemoet gaan dan de meesten nu denken.
“Indien werkgevers inderdaad collectief ‘gedwongen’ worden om veel scherper in het personeelsbestand te snijden, biedt dat kansen voor intermediairs. Voor de bekende piek- en ziekproblematiek zullen bedrijven een relatief fors beroep gaan doen op uitzenders. Verder zullen bedrijven specifieke externe expertise op tijdelijke basis tegen een zo laag mogelijk bedrag willen inkopen.”

Jaar van de waarheid voor vacaturesites
Tot slot roept Drees 2012 uit tot het jaar van de waarheid voor de vacaturesites. Gaat de nieuwe generatie gratis vacaturesites het redden? Leveren ze voldoende kwaliteit? Slagen de betaalde vacaturesites erin hun meerwaarde te tonen?

Lees ook:
De HR-trends voor 2012: Business as usual bestaat niet meer

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?