Managers moeten met medewerkers praten over welzijn bij hybride werken

Meer dan negen op de tien medewerkers én leidinggevenden omarmen hybride werken. Zij vinden het ideaal om werk af te krijgen en kunnen beter resultaatgericht werken. De meeste leidinggevenden moedigen hybride werken aan. Meer dan de helft vertrouwt erop dat teamleden hun (thuis-)werk naar behoren doen. Maar er zijn ook serieuze zorgen bij leidinggevenden, vooral over de mentale en fysieke gezondheid van werknemers.

Want met hybride werken als nieuwe norm bij de meeste organisaties, geeft de meerderheid van leidinggevenden (60%) aan minder zicht te hebben op het welzijn van medewerkers. Velen van hen (48%) maken zich zorgen of medewerkers over hun eigen grenzen gaan. Stress, werkgeluk en werk-privé balans kunnen minder goed worden ingeschat in een situatie waarin er veel op afstand wordt gewerkt.

Dit en meer blijkt uit een onderzoek van Motivaction over de effecten van hybride werken in relatie tot gezondheid, in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Andere manier van leiding geven nodig
Managers zien dat leiding geven op afstand om andere vaardigheden vraagt (70%). Ruim een derde van hen zou dan ook meer begeleid willen worden in het omgaan met hybride werken, omdat het op afstand van elkaar moeilijker is om te signaleren of het goed gaat met een medewerker.

De helft van de leidinggevenden vindt het lastig om op afstand contact te kunnen maken met mensen in het team. Ook 39% van de medewerkers geeft aan het moeilijk te vinden betrokken te blijven bij collega´s of te weten wat er echt speelt in de organisatie.

Ongelukkig door hybride werken
Een meerderheid van de managers vindt het lastig om op afstand zicht te beoordelen of medewerkers mentaal en fysiek nog goed in hun vel zitten. Dat geldt vooral voor eventuele problemen met stress (57%), werk-privé balans (60%), mentale en fysieke gezondheid (beide 66%) en werkgeluk (55%). Ruim een derde van de managers, beoordeelt het leidinggeven met hybride werken als ‘zwaar’ (36%).

Een relatief kleine groep wordt oprecht ongelukkig door hybride werken en ervaart meer stress. Volgens Laura den Dulk, hoogleraar arbeid, organisatie en werk-privévraagstukken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is dit “alarmerend”. Volgens Den Dulk kan een gebrek aan werkgeluk “grote gevolgen hebben voor de lange termijn, zoals gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en verloop.”

Ga het gesprek aan met medewerkers
Organisaties organiseren van alles om teams mentaal en fysiek gezond te houden. Maar volgens Den Dulk is de beste manier om als leidinggevende gewoon het gesprek aan te gaan met medewerkers.

“Stel de vraag wat medewerkers een wenselijke invulling vinden en geef ruimte hier zelf keuzes in te maken. Maak heldere afspraken, bijvoorbeeld over bereikbaarheid wanneer men thuis werkt. Hierover bestaan soms onuitgesproken verwachtingen, bijvoorbeeld om ook ‘s avonds online te zijn. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker om verwachtingen en wensen kenbaar te maken.” Dat laatste is heel belangrijk, omdat nu maar 8% van de medewerkers een afspraak heeft over bereikbaarheid.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?