Personeelsnet

Lonen stijgen verder nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt

Door een uitbundige groei van de Nederlandse economie, daalt de werkloosheid naar 3,5% in 2019. Dat is lager dan voor de economische crisis in 2009. De arbeidsmarkt wordt dus echt krap en dat heeft een opdrijvend effect op de lonen. Die stijgen dit jaar nog gematigd, maar zullen vanaf 2019 merkbaar omhoog gaan.

Dit blijkt uit de laatste halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die de hoogste economische groeit constateert sinds tien jaar.

Werkloosheid lager dan voor de crisis
Door de economische groei, wagen steeds meer mensen een stap op de arbeidsmarkt. Maar de werkgelegenheid groeit nòg sterker, waardoor de werkloosheid de komende jaren verder afneemt.

Het werkloosheidspercentage daalt van gemiddeld 4,9% van de beroepsbevolking in 2017, naar 3,5% in 2019. Daarmee zou de werkloosheid lager uitkomen dan vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis.

Loonstijging zet door
De contractloonstijging blijft dit jaar nog gematigd (1,6%). Voor volgend jaar wordt een toename van 2,1% geraamd. Door de krappere arbeidsmarkt en de hogere inflatie loopt de contractloonstijging op naar 2,5% in 2019.

De aantrekkende loongroei in 2018 en 2019 heeft ook een bescheiden positief effect op de arbeidsinkomensquote (AIQ) van bedrijven. Die neemt tussen 2017 en 2019 met ongeveer een procentpunt toe, van 72,3 naar 73,4%. Desondanks blijft de AIQ in de gehele ramingsperiode onder het langjarige gemiddelde. Dit betekent dat er nog volop ruimte is voor winst van bedrijven, omdat werknemers veel meer waarde toevoegen dan ze kosten.

Economie blijft doorgroeien
De economie blijft zich de komende jaren krachtig ontwikkelen. Naar verwachting bereikt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar een piek van 3,3%, de hoogste groei in tien jaar. Voor 2018 en 2019 is de groei 3,1% en 2,3%. De groei zet door omdat de bestedingen toenemen en de woningmarkt op volle toeren draait.

Huishoudens krijgen meer te besteden door de hogere bruto lonen en lagere belastingen. Omdat de werkloosheid afneemt, krijgen meer mensen het bovendien financieel beter.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?