Kleine pensioentjes mogen vanaf 2018 worden gebundeld

Wie vaak van werkgever verandert, bijvoorbeeld door de toenemende flexcontracten, bouwt op veel verschillende manieren kleine pensioentjes op. Meestal worden die later afgekocht, maar binnenkort mogen ze ook worden gebundeld tot één groter pensioen.

Miljoenen kleine pensioenpotjes
Op dit moment zijn er ongeveer 4.5 miljoen kleine pensioenpotjes. Dat zijn bedragen onder de 466 euro per jaar. Vooral mensen met parttime banen en mensen die vaak van baan wisselen bouwen veel verschillende pensioenpotjes op.

Door de Wet waardeoverdracht klein pensioen wordt het mogelijk om kleine pensioenen te bundelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet per 1 januari 2018 van kracht wordt, als het parlement akkoord is. De inhoud van het wetsvoorstel is in samenspraak met pensioenuitvoerders en de sociale partners opgesteld.

Kleine pensioenen bundelen
Pensioenuitvoerders kopen kleine pensioenen af, omdat de administratiekosten meestal hoger zijn dan de waarde van het pensioen. Maar voor de werknemer is dat niet zo gunstig, omdat die meer heeft aan een gebundeld pensioen dat ook echt een substantieel bedrag per maand uitkeert.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

 

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?