Initiatiefwet Flexibel Werken moet drukke ouders helpen

Deze week hebben de kamerleden Ineke van Gent (GroenLinks) en Eddy van Hijum (CDA) de initiatiefwet Flexibel Werken ingediend. Dit wetsvoorstel is vooral bedoeld om drukke ouders te faciliteren bij het combineren van hun werk met het gezin.

Deze week hebben de kamerleden Ineke van Gent (GroenLinks) en Eddy van Hijum (CDA) de initiatiefwet Flexibel Werken ingediend. Dit wetsvoorstel is vooral bedoeld om drukke ouders te faciliteren bij het combineren van hun werk met het gezin.

We kennen al de Wet Aanpassing Arbeidsduur waarmee werknemers hun werkgever mogen verzoeken om het aantal uren dat zij werken te verminderen of uit te breiden. GroenLinks en CDA willen deze wet omzetten in de Wet Flexibel Werken.

Recht op gemotiveerd antwoord
Met de nieuwe wet kunnen werknemers niet alleen vragen om een wijziging in arbeidsuren, maar ook om een aanpassing van hun werktijden en werkplek.
Het nieuwe wetsvoorstel maakt overigens van flexibel werken geen recht. Wel krijgt de werknemer het recht om hiervoor een verzoek in te dienen bij de werkgever. Het staat de werkgever vrij om dit gemotiveerd af te wijzen.

Jonge ouders
Met de wet willen de initiatiefnemers "de combinatie van arbeid en privé effectief ondersteunen".
"Als je aan jonge ouders vraagt waar ze behoefte aan hebben, staan kinderopvang en verlofregelingen niet bovenaan. Allereerst komt de wens om flexibel te kunnen werken", aldus Van Hijum.

De wet Flexibel Werken richt zich vooral op achterblijvende werkgevers die flexibiliteit teveel gedoe vinden en die geen CAO hebben of eentje zonder afspraken over flexibel werken.
Niet voor niets willen GroenLinks en CDA de nieuwe wet ook laten gelden voor kleine werkgevers. In de Wet Aanpassing Arbeidsduur was nog een uitzondering gemaakt voor deze groep.

Symbool-wetgeving
Hoe nuttig is zo'n wet? De meningen hierover lopen uiteen.
Werkgeversorganisaties spreken van symbool-wetgeving. Volgens evaluaties heeft de Wet Aanpassing Arbeidsduur weinig werknemers direct geholpen met een gewenste wijziging van hun arbeidstijd. Daarvoor bleek deze wet te weinig bekend.
Maar volgens GroenLinks en CDA heeft deze wet wel een invloed gehad op CAO-afspraken.

Het Nieuwe Werken
Hoe dan ook, de wet kan een steuntje in de rug zijn voor werknemers die (iets) meer flexibel willen werken.
Maar met Het Nieuwe Werken heeft de wet niet veel te maken. Tenminste niet als je Het Nieuwe Werken ziet als een organisatievorm die werknemers in staat stelt om het beste uit zichzelf te halen, doordat ze veel vrijheid krijgen in de manier waarop ze de afgesproken resultaten willen realiseren.

Bij Het Nieuwe Werken komt meer kijken dan een wettelijke recht op een gemotiveerd antwoord als een werknemer op een andere tijd en andere werkplek wil werken.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?