In deze beroepen hoort contact met andere mensen gewoon bij het werk

Langzaamaan durven we weer een beetje na te denken over de periode ná de coronacrisis. Normaal wordt het niet meteen, afstand houden blijft het devies. Het kabinet vraagt sectoren en bedrijven om na te denken over hoe ze straks weer open kunnen tijdens de anderhalvemeter-economie. Dat is lastig, want de meerderheid van de werknemers (bijna 70 procent) ontmoette in 2018 tijdens het werk vaak of voortdurend anderen. Voor beroepen als verpleegkundigen, kappers en schoonheidsspecialisten wordt het extra moeilijk, want daarin staan werkenden bijna voortdurend in contact met anderen.

Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die het CBS samen met TNO uitvoert onder 63 duizend werknemers. In 2018 werd werknemers gevraagd hoe vaak ze tijdens het werk contact hadden met andere mensen, zoals collega’s, patiënten, klanten of leerlingen. 
Van alle werkende had 39 procent gedurende de hele werkdag daadwerkelijke ontmoetingen met andere mensen en nog eens 31 procent vele malen per dag. Hoe dicht ze elkaar naderden en of er fysiek contact was, is toen niet gevraagd.

Veel ontmoetingen in zorg- en welzijnsberoepen
Niet alleen gespecialiseerd verpleegkundigen, maar ook andere werknemers in zorg- en welzijnsberoepen hebben relatief veel ontmoetingen met anderen. Van bijvoorbeeld de apothekersassistenten had 72 procent in 2018 de hele dag persoonlijk contact en van de medisch praktijkassistenten 66 procent.

Ook reisbegeleiders, managers in de horeca en kelners en barpersoneel hadden tijdens hun werk veel daadwerkelijk contact met andere mensen. Van de werknemers in de detailhandel en het onderwijs heeft ook drie kwart of meer intensief contact met anderen.

Beroepen die je in je eentje uitvoert
Er zijn ook beroepsgroepen waarin werknemers zelden of nooit andere mensen ontmoeten. Ruim 1 op de 10 schoonmakers ontmoette in 2018 tijdens het werk nooit andere mensen. Ook hulpkrachten in de landbouw, bouw en industrie, evenals keukenhulpen, ontmoetten relatief vaak geen andere mensen tijdens het werk.

Overigens waren er meer schoonmakers die de hele werkdag mensen ontmoetten dan schoonmakers die geen mensen ontmoetten, namelijk 26 procent tegenover 10 procent. Ook voor alle andere beroepsgroepen gold dat er meer werknemers waren die de hele dag mensen ontmoetten dan werknemers die nooit iemand ontmoetten.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?