Personeelsnet

HR-trend: Werknemers worden beslissers dankzij sociale media

Sociale media brengen grote veranderingen op gang binnen bedrijven. Het meepraten, meedenken en zelfs meebeslissen dat werknemers als mondige consumenten gewend zijn, sluipt nu ook de bedrijven binnen. De techniek maakt het mogelijk dat op ongekende schaal medewerkers van hoog tot laag met elkaar praten over de problemen en oplossingen van het bedrijf. Door op deze manier effectief gebruik te maken van alle aanwezige expertise kunnen bedrijven sneller innoveren.

Sociale media brengen grote veranderingen op gang binnen bedrijven. Het meepraten, meedenken en zelfs meebeslissen dat werknemers als mondige consumenten gewend zijn, sluipt nu ook de bedrijven binnen.

De techniek maakt het mogelijk dat op ongekende schaal medewerkers van hoog tot laag met elkaar praten over de problemen en oplossingen van het bedrijf. Door op deze manier effectief gebruik te maken van alle aanwezige expertise kunnen bedrijven sneller innoveren.

Veel bedrijven staan nog wat wantrouwig tegenover het gebruik van sociale media door werknemers. Maar het is de hoogste tijd om dit achterhoedegevecht te staken. Dat stelt CIPD, de Engelse beroepsvereniging van HR-professionals.

Diep doorgedrongen in het dagelijkse leven
Of werkgevers het leuk vinden of niet: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en al die andere kanalen die we sociale media noemen, zijn inmiddels diep doorgedrongen in het dagelijkse leven van veel mensen. De onstuimige groei van het aantal smartphones en tablets heeft voor een grote versnelling gezorgd.
Volgens onderzoek van Newcom maakt inmiddels bijna 80% van de Nederlanders gebruik van één of meer sociale media.

Richtlijnen voor sociale media
Nu sociale media gemeengoed zijn geworden, is het tijd dat bedrijven een volgende stap zetten in het gebruik van sociale media.

De afgelopen jaren lag de nadruk vooral op het externe gebruik van sociale media. Binnen de HR-professie bleef het gebruik van sociale media doorgaans beperkt tot recruitment.
En daar waar HR niet zelf aan de toetsen zit, heeft het vak zich druk gemaakt met richtlijnen om te voorkomen dat anderen (werknemers) hun mond voorbij praten of ander ongewenst gedrag vertonen.

Van mondige consument naar mondige werknemer
Met of zonder richtlijnen: werknemers zijn inmiddels gewend om als mondige consument in hun openbaar hun mening te geven en zelfs mee te denken over een product. Gewoon omdat het kan, zullen medewerkers ook verwachten dat hun werkgever dit intern mogelijk maakt.

Bedrijven monitoren steeds vaker nauwkeurig wat hun externe omgeving over hen zegt via sociale media. Maar als het om de eigen medewerkers gaat, beperken veel werkgevers zich tot een medewerkerstevredenheidsonderzoek waarbij ze vraagstelling in eigen hand houden.

Sociale media in de interne communicatie
In de studie 'Social media and employee voice' schetst CIPD een toekomstbeeld waarin volop wordt geprofiteerd van de mogelijkheden van sociale media in de interne communicatie.
Weinig woorden maakt de beroepsvereniging vuil aan vanzelfsprekende voordelen van sociale media. Zo stellen ze medewerkers in staat om elkaar te vinden op expertise en om informatie te delen en uit te wisselen. Hierdoor kunnen bedrijven sneller innoveren.

Iedereen communiceert met iedereen
sociale media in de interne communicatieCIPD focust de studie op het naar boven halen van interne opinies en ideeën. Met interne, sociale media is geen sprake meer van éénrichtingsverkeer (van de top naar medewerkers) en zelfs niet van tweerichtingsverkeer.
De communicatie schiet alle kanten op: van en naar de top, het midden-management, de medewerkers en hun collega's. Waar ze ook zitten, welk werk ze ook doen.

De Engelse HR-beroepsvereniging CIPD vergelijkt deze communicatiestromen met het traditionele medewerkersonderzoek. Daarbij worden medewerkers hooguit eens per jaar om hun mening gevraagd op basis van de behoefte van de bedrijfstop. Die vervolgens geen idee heeft hoe ze de cijfers moeten interpreteren en wat ze er eigenlijk mee moeten. Medewerkers ervaren dat er weinig met de onderzoeksresultaten wordt gedaan en hebben er steeds minder zin om zo'n lange, saaie vragenlijst in te vullen.

Analyseren van interne sociale netwerken
Met sociale media kunnen medewerkers zelf onderwerpen intern op de agenda zetten. En deze kunnen niet zomaar worden genegeerd. Het hele bedrijf kan immers meelezen en meediscussiëren.

Maar hoe kan een werkgever ooit al die meningen, al die ideeën bijhouden? CIPD wijst daarvoor naar de software die zich steeds verder ontwikkelt en die helpt om analyses te maken. Door de gesprekken op de interne sociale netwerken te analyseren, helpt de software een beter beeld te krijgen van de stemming en sentimenten binnen het bedrijf.

Wisdom of the crowd
Ook faciliteren sociale media niet alleen dat grote groepen medewerkers meedenken, maar ook dat de beste ideeën overblijven. Opeens kunnen bedrijven ook intern hun voordeel doen met 'the wisdom of the crowd'. Onder bepaalde voorwaarden blijkt dat een grote, diverse groep betere ideeën genereert dan de slimste specialist.

ICT-systemen maken het mogelijk dat grote aantallen opinies en ideeën worden verzameld, maar ook dat werknemers deze kunnen becommentariëren, aanvullen en waarderen. Op deze manier blijven de beste suggesties op de zeef liggen.
CIPD ziet hierdoor zelfs breed gedragen, gezamenlijke beslissingen tot stand komen.

Veel vragen
Toch blijven er veel vragen open. Zal de traditionele kennis is macht-cultuur zich laten afbreken? Zullen werknemers daadwerkelijk eerlijk hun mening durven te geven? Of slaan ze dicht als ze weten dat alles wat ze zeggen wordt gemonitord?
En durft de bedrijfsleiding medewerkers alle ruimte te geven, zal zij de ideeën serieus nemen en werknemers laten meebeslissen?

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?