HR in de troonrede 2021

Nederland is een mooi land om in te leven, dat er economisch goed voor staat. Tegelijk leven we in onzekere tijden door internationale onrust, de gevolgen van de coronacrisis en aanslagen op onze rechtstaat. Maar het afgelopen jaar liet ook zien, hoe velen tijdens de pandemie onder moeilijke omstandigheden doorwerkten. De Koning dankte in de Troonrede iedereen die daaraan heeft bijgedragen.

Ondanks dat het kabinet demissionair is, sprak de Koning opvallend lang. Niet in de Ridderzaal, maar vanwege de afstandsnormen voor de tweede keer in de sobere Nieuwe kerk in Den Haag. De volgende punten uit de troonrede zijn vooral van belang voor mensen uit het HR-vakgebied.

Stilstand, maar ook extra geld
Grote nieuwe keuzes voor de langere termijn zijn aan een volgend kabinet, sprak de Koning uit. Maar tegelijkertijd ontslaat dat de zittende regering niet van de plicht om te doen wat nodig is.

Sommige onderwerpen zijn volgens het demissionaire kabinet zo urgent, dat stilstand nu ons land onnodig op achterstand zou zetten. Daarom gaat de regering het komend jaar extra stappen zetten (en geld beschikbaar maken), onder andere op het terrein van klimaat, rechtsstaat en woningbouw.

Lage werkloosheid, koopkracht op peil
De Nederlandse economie staat er goed voor, zeker in vergelijking met andere landen. Dat komt door het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven en dat geeft ook perspectief aan mensen die nu aan de kant staan.

De coronasteun voor bedrijven heeft vele tientallen miljarden gekost, maar heeft wel het beoogde effect gehad. Dit jaar en volgend jaar veert de Nederlandse economie op en blijft de werkloosheid historisch laag.  De staatsschuld is door de steunmaatregelen niet uit het lood geslagen en de koopkracht blijft gemiddeld op peil.

Hoog cijfer, mooi land
Onderzoek laat al jaren zien dat Nederlanders hun eigen leven een hoog cijfer geven, sprak de Koning, maar ook dat zij zich grote zorgen maken over het land en de wereld om hen heen.

Het kabinet noemt deze zorgen ‘terecht’ maar doet tegelijkertijd ‘de nuchtere vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven en dat zich macro-economisch met de beste kan meten.’ Als we de toekomst gezamenlijk tegemoet blijven treden, kunnen we dan ook veel aan.

Dank aan onmisbare beroepen
Positief is ook hoeveel mensen tijdens de coronacrisis in ons aller belang doorwerkten, vaak onder moeilijke omstandigheden. ‘Nederland is u dankbaar’, sprak de Koning. ‘Dank aan de politiemensen en boa’s die pal staan voor onze veiligheid. Dank aan de militairen die op verschillende plaatsen bijsprongen. Dank aan alle mensen in het onderwijs en de kinderopvang, het openbaar vervoer en de logistiek. Dank aan allen die op welke plek dan ook een bijdrage leverden.’

Speciale dank was er ook aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg, omdat daar ‘een buitengewone prestatie is geleverd.’

Internationale waardengemeenschap
Internationale samenwerking heeft ons land ongekende welvaart en welzijn heeft gebracht. De lidmaatschappen van de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties zijn de hoekstenen van het Nederlandse buitenlands beleid.

In de Europese Unie ligt de prioriteit bij corona-herstelbeleid, bij de gezamenlijke klimaataanpak via de Green Deal en bij de bewaking van de Europese rechtsstaat en van de Unie als waardengemeenschap. Die waardengemeenschap is fundamenteel. In de landen van de Europese Unie mag iemands leeftijd, huidskleur, geloof, geaardheid, geslacht of herkomst nooit een reden zijn voor ongelijke behandeling, uitsluiting of andere vormen van discriminatie.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?