Personeelsnet

HR aan de bak: tienduizenden nieuwe banen door klimaatakkoord

Hoewel er ook mensen hun baan zullen verliezen, zal het klimaatakoord per saldo tienduizenden extra banen opleveren. Berekeningen van TNO wijzen uit dat er volop werk komt voor mensen die huizen energiezuinig gaan maken, bij bedrijven die windparken aanleggen en bij toeleveranciers van de bouw- en installatiebranche. HR-professionals zullen de gevolgen merken doordat zij nieuw personeel zullen werven en investeren in de bij- en omscholing van werknemers.

Het Klimaatakkoord is een banenmachine, blijkt uit onderzoek door TNO voor de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Verliezers zijn mensen die nu nog in sectoren werken waar banen verloren gaan (in de ‘fossiele sector’). Voor hen moet  worden geïnvesteerd in (technische) opleidingen en bij- en omscholing.

Tienduizenden extra banen
In totaal komen er 42 duizend tot 78 duizend voltijdsbanen aan nieuwe werkgelegenheid bij door het klimaatakkoord. Daar tegenover staat een verlies van 6 duizend tot 11 duizend fte tegenover in de olie- en kolensector.

De meeste nieuwe klimaatbanen:

  • zitten in projectontwikkeling van duurzame energie en energie-infrastructuur
  • komen in de bouw en installatie van de aardgasvrije gebouwde omgeving
  • zijn voor de levering van materiaal en aanvullende diensten voor de energietransitie, ook in mobiliteit
  • en voor bediening en onderhoud

Genoeg personeel vinden
De doorrekening van het Ontwerp-Klimaatakkoord laat dus zien dat de technische maatregelen een positief effect hebben op de werkgelegenheid. Maar momenteel hebben veel bedrijven in de techniek en installatie al grote moeite om voldoende mensen te vinden. Bedrijven en overheid moeten daarom investeren in de invulling van die klimaatbanen.

Die kunnen mogelijk ook een goede toekomst bieden aan mensen die hun baan in de fossiele sector verliezen. Voor mensen die een overstap maken naar de technische sector, is vast werk bijna gegarandeerd. Er zijn meer technici nodig met green skills. Om dat doel te realiseren, moet er meer aandacht en geld komen voor het technisch beroepsonderwijs. 

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?