Personeelsnet

Helft werkgevers besteedt te weinig aan opleiding van medewerkers

Van de hoogopgeleide medewerkers vindt 89% het belangrijk om zichzelf te ontwikkelen met trainingen en opleidingen. Iets meer dan de helft (56%) van de medewerkers heeft sinds 2017 daadwerkelijk een training gevolgd. Maar een derde heeft de laatste 3 jaar geen enkele opleiding gevolgd. Volgens veel medewerkers maakt hun werkgever te weinig geld vrij om opleidingen te mogen volgen.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Edubookers, waarin maar net de helft van de respondenten aangeeft dat de werkgever voldoende budget beschikbaar stelt voor het volgen van een opleiding of training.

Individuele leerrekening kan succes worden
Om een leven lang leren te borgen, wil het huidige kabinet iedere Nederlander met een startkwalificatie voorzien van een individuele leerrekening. Dit lijkt aan te sluiten op de behoefte, want 72% van de respondenten geeft aan dat een individueel leerbudget meer stimuleert dan een collectief budget. 91% vindt het vervolgens belangrijk om zelf te bepalen waarin hij/zij zich wil ontwikkelen.

Van de ondervraagde werknemers geeft 52% aan tussen de € 1.000-€ 1.500 per jaar van hun werkgever te willen voor opleidingen. Iets meer dan een kwart (27%) wil meer dan € 1.500. Een minderheid van 16% zegt voldoende te hebben aan een bedrag tussen de € 500-€ 1.000 per jaar.

Werknemers stimuleren om te leren
Medewerkers willen graag leren, met als verreweg belangrijkste reden (91%) “Persoonlijke ontwikkeling”. Daarnaast worden als belangrijkste drijfveren genoemd “up-to-date blijven binnen je vakgebied” en “het vergroten van carrièrekansen”.

De drie belangrijkste manieren waarop werknemers gestimuleerd worden om te leren zijn: door ontwikkeling te belonen (bijvoorbeeld door het budget te verhogen), door opleidingen onderdeel te maken van de functioneringsgesprekken en door trainingservaringen van collega’s te delen in de organisatie. Vooral de eigen manager (42%) en collega’s (33%) hebben invloed op de wil om te leren.

Werkgever kan onderscheid maken met opleidingen
Een goed scholingsbeleid lijkt werkgevers kansen te bieden om zich te onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt. Maar liefst 87% van de medewerkers vindt het belangrijk om te werken voor een organisatie die leren stimuleert en faciliteert. 80% geeft aan het leuk te vinden om met leren en ontwikkelen bezig te zijn.

Uit het onderzoek blijkt echter dat werkgevers nog veel kansen laten liggen. Bijna twee derde van de ondervraagden is bekend met het opleidingsbeleid van de eigen organisatie, maar slechts iets meer dan een derde vindt dat de werkgever een passend opleidingsaanbod biedt. Werkgevers kunnen het scholingsbeleid optimaliseren door een passend opleidingsaanbod aan te bieden en door lijnmanagement en collega’s actief bij het scholingsbeleid en de uitvoering daarvan te betrekken.

ZELF DOEN: Model Opleidingsplan

 

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?