'Goed werkklimaat is meer dan werkplezier'

Dat het steeds gezelliger wordt in Nederlandse bedrijven, betekent nog niet automatisch dat het ook financieel beter gaat met deze bedrijven. Deze conclusie trekt de Nederlandse tak van het adviesbureau Hay Group uit zijn eerste Werkklimaat Survey.

Onder invloed van de krappe arbeidsmarkt maken werkgevers zich steeds meer druk over de werksfeer. "Natuurlijk vinden we gezelligheid heel belangrijk, ook bij ons op kantoor", aldus Hans Hemels, managing director van Hay Group Nederland.
"Een goede werksfeer is alleen niet hetzelfde als een goed werkklimaat. Een goed werkklimaat leidt namelijk over de gehele linie tot betere resultaten. Meer werkplezier, maar ook betere financiële performance en meer innovatiekracht."

Vier motiverende factoren
Volgens Hay Group scoren succesvolle organisaties goed op vier motiverende factoren:

    • zij bieden werknemers voldoende uitdaging,
    • ze bieden flexibiliteit qua inzet,
    • zij zorgen voor duidelijkheid over wat er wordt verwacht
    • zij zorgen er voor dat mensen genoeg erkenning krijgen voor hun prestaties, ook in de vorm van passende beloning.


Meer uitdaging
Uit het Werkklimaat Survey blijkt dat "alle werknemers vinden dat het huidige werkklimaat uitdagender mag en dat dit voor de jongeren nog sterker geldt dan voor oudere medewerkers". Hemels: "Dat gaat dus veel verder dan een goede sfeer op de werkvloer. Het vraagt om een actieve rol van de werkgever, die voor voldoende prikkeling moet zorgen."

Te gezellig
Daarnaast concludeert het onderzoek dat het Nederlandse bedrijfsleven te veel naar binnen is gericht. Volgens Hay Group staat dit innovatie in de weg. "Innovatieve organisaties kenmerken zich door een sterke externe blik. Deze organisaties zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen in de markt. Bijvoorbeeld door samen te werken met klanten, te investeren in netwerken, of door flexibele samenwerkingsverbanden met partners."
Het is te gezellig geworden, is de mening van Hay. "Onder invloed van arbeidsschaarste, zijn werkgevers zich teveel intern gaan richten op cohesie en gezelligheid, in plaats van op de markt en de echte drivers achter hun financiële prestaties."

Geen cijfers, wel een mening
De conclusies uit het onderzoek lijken interessant. Helaas wordt uit het persbericht onvoldoende duidelijk hoe serieus de Werkklimaat Survey is, dat in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven is ontwikkeld.
Het persbericht bevat geen enkel cijfer uit het onderzoek, we moeten afgaan op de mening van de managing director van Hay Group Nederland. Ook op de site van Hay is helaas geen aanvullende informatie beschikbaar. Waarom wordt de complete Werkklimaat Survey (of desnoods een samenvatting met tabellen en een verantwoording van het onderzoek) niet gewoon gepubliceerd?

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?