Personeelsnet

Pensioenoverleg geklapt, vakbonden krijgen de schuld

De kans dat pensioenfondsen in 2020 moeten korten op de pensioenen is groter geworden. Want na zeven jaar overleg over een nieuw pensioensysteem, zijn de onderhandelingen over het pensioenakkoord geklapt. Werkgevers en kabinet geven de vakbonden de schuld, terwijl de vakbeweging stelt dat het kabinet alleen maar tijdelijk pleisters wilde plakken en weg bleef van de échte problemen.

Pensioenen gaan over groot geld: het kabinet had 7 miljard euro te verdelen, maar dat was niet genoeg om de problemen echt aan te pakken, volgens de vakbonden. Grootste struikelblok voor de bonden is de snelle verhoging van de AOW-leeftijd, een pensioenregeling voor zelfstandigen en de lage rekenrente waardoor pensioenfondsen zich arm moeten rekenen.

Even leek een doorbraak mogelijk omdat nu ook premier Mark Rutte bij de gesprekken was aangeschoven. Maar de aanwezigheid van de premier heeft uiteindelijk niet geholpen. Rutte wijt het mislukken aan de vakbonden en stelt dat de vakbeweging hiermee “een kans laat liggen om kortingen op de pensioenen te voorkomen". Maar de gezamenlijke vakbonden verklaren dat juist het kabinet de kans laat liggen op een ‘grote doorbraak naar een fatsoenlijk pensioen voor iedereen’.

Starheid en een onbetrouwbare overheid
De bonden verwijten het kabinet een starre opstelling, waardoor er geen pensioen komt voor zzp’ers en geen maatwerk in sectoren voor mensen met zwaar werk. Verder houdt het kabinet vast aan ‘de veel te lage rekenrente van De Nederlandsche Bank, terwijl de rest van Europa met een veel stabielere rente rekent’, aldus de vakbonden.

De stijgende AOW-leeftijd wil het kabinet doorschuiven. Maar volgens de bonden toont de overheid zich al jaren onbetrouwbaar op dit onderwerp en willen werkenden nu duidelijkheid. Daarom moet dit kabinet verantwoordelijkheid nemen en ‘de beslissing niet afschuiven op een volgend kabinet’, aldus de bonden.

Crisis voorbij, bezuiniging op AOW gaat door
De bonden wijzen erop dat miljarden euro’s zijn bezuinigd op de AOW toen dat nodig was vanwege de crisis. Ook op dit moment wordt nog jaarlijks 3 miljard op de AOW bezuinigd.

Maar ook nu de crisis voorbij is en de economie goed draait, houdt het kabinet toch vast aan de volgens de bonden ‘onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd.’ Dat leidt volgens de vakbeweging tot 'oneerlijkheid bij het stoppen met werken en veel persoonlijke ellende bij de mensen die er het hardst voor werken'.

Kleine doorbraken waren er wel
Tijdens de onderhandelingen is wel overeenstemming bereikt over deelonderwerpen, maar een totaalakkoord is niet bereikt. Zo zou de doorsneesystematiek worden verlaten waarmee jongeren te veel betalen voor oudere pensioendeelnemers, terwijl het kabinet iets wilde doen aan de lage rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen.

Het kabinet had 7 miljard euro vrijgemaakt om in te zetten als smeermiddel. Dat is een fors bedrag, maar alleen al aan de AOW geven we in Nederland ruim 37 miljard per jaar uit: ruim 3 miljard euro per maand. Bovendien kwam de 7 miljard uit de begroting van het ministerie van SZW, waardoor voor andere sociale onderwerpen minder budget beschikbaar zou zijn.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?