Personeelsnet

Geen droombaan, maar best gelukkig

Medewerkers die actief zelf de regie in handen nemen om hun baan aan te laten sluiten op hun eigen vaardigheden, interesses en talenten zijn gelukkiger dan collega's die dit niet doen. Tweederde van alle werknemers zegt over het algemeen gelukkig te zijn.

De mate waarin een baan aansluit op je wensen, verlangens en behoeften is bepalend voor het werken vanuit passie en energie. In het onderzoek geeft 42% aan dat zij een goede aansluiting ervaart, maar 40% niet. Voor ruim de helft van alle respondenten (52%) is hun huidige baan dan ook niet het werk dat ze eigenlijk zouden willen doen. 

Dit blijkt uit ‘geluksonderzoek’ dat Schouten & Nelissen tussen 1 januari en half februari 2016 afnam onder ruim 1100 respondenten.

Piekeren over het werk
Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 respondenten het werk maar moeilijk kan loslaten en hierdoor thuis minder kan ontspannen. Dat is jammer, want mensen die thuis niet piekeren over het werk zijn gelukkiger (70% gelukkig) dan mensen die dit wel doen (40% gelukkig).

Andersom geldt dat mensen die zich op het werk niet kunnen concentreren door hun thuissituatie minder gelukkig zijn (33% gelukkig) dan mensen die een stabiele thuissituatie ervaren (69% gelukkig).

Werkgever kan goede voorbeeld geven 
Volgens Jessica van Wingerden, directeur Research bij Schouten & Nelissen, doen werkgevers er goed aan de eigen regie van medewerkers te stimuleren en activeren, maar tegelijkertijd ook het goede voorbeeld te geven. Dat kan bijvoorbeeld door zakelijke email en intranet in het weekend of tijdens vakanties af te sluiten.

MIS NIKS MEER: Alle HR-tools en modellen bij elkaar

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?