Personeelsnet

Flexibele schil levert 2 miljard op, maar kost wel HR-banen

Al jaren stijgt het aantal flexibele contracten in Nederland. Momenteel heeft 38,4% van de werkenden geen vast contract. Hoewel veel mensen liever in vaste dienst zouden treden, levert flexwerken 2 miljard euro per jaar op. Maar een deel van die besparing gaat wel ten koste van HR-functies.

Dit blijkt uit een wetenschappelijke studie die arbeidsmarktspecialist Brunel vandaag publiceert. Het whitepaper geeft een antwoord op de vraag: “Wat is het effect van externe inhuur op de productiviteit en de kosten van organisaties?”. De wetenschappelijke studie is uitgevoerd door Erasmus Research & Business Support (ERBS) in opdracht van Brunel.

Voordelen flexwerk in arbeidsmarktbeleid
Brunel is een groot detacheringsbureau en dus tevreden met de uitkomsten van de studie. Volgens Maikel Pals, algemeen directeur Brunel Nederland, is er wel veel discussie over flexwerk, maar worden de kostenvoordelen voor de Nederlandse economie daarbij vaak niet meegewogen bij het vaststellen van arbeidsmarktbeleid.

“De huidige discussies in de politiek en in het maatschappelijk veld doen onvoldoende recht aan deze enorme bijdrage van flexibele arbeid aan de Nederlandse economie. Flexibele arbeid levert op. Voor de werknemer, voor het bedrijf - en naar nu blijkt ook voor onze Nederlandse maatschappij”, stelt Pals.

Voordelen voor de economie
De studie benoemt de volgende effecten van externe inhuur voor de Nederlandse economie:

  • Een betere bezettingsgraad en lagere uitstroom- en instroomkosten bij groei en afname van de productie door een flexibele schil. 
  • In tijden van recessie kunnen bedrijven interen op de flexibele schil in plaats van op hun vaste medewerkers. Hierdoor beperk je een ongewenste daling van de arbeidsproductiviteit, van de bezettingsgraad en de kosten van leegloop. 
  • Na een recessie, draagt het herstel van de flexibele schil positief bij aan de productiviteitsontwikkeling. Doordat de flexibele schil minder ontslagprotectie geniet is de urgentie groter om de baan veilig te stellen. Dit draagt daarom bij aan een 1 tot 2% hogere arbeidsproductiviteit van flexwerkers ten opzichte van vaste medewerkers. 
  • Een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid zou er niet zijn gekomen zonder externe inhuur, omdat werkgevers niet altijd contracten met vaste dienst willen afsluiten. Dit komt neer op het aanzienlijke risico van een gemiste werkgelegenheid ter waarde van zo’n anderhalf tot drie miljard euro. Door een snellere instroom van flexwerkers, wordt ook eerder omzet en resultaat geboekt.

Flex gaat wel ten koste van HR-banen
Voor vast personeel, is meer interne ondersteuning nodig dan voor flexwerkers die elders in dienst zijn. Hierbij valt te denken aan:

  • besparing door uitbesteding van werving, selectie en administratie;
  • lagere kosten voor introductie en opleiding;
  • besparing door het voorkomen en tijdig ingrijpen op de jaarlijkse 12% aan ‘mismatches’ tussen vacatures en professionals;
  • een steilere leercurve bij de flexibele arbeidskracht.

Op al deze besparingspunten is bij de inlenende organisatie dus minder capaciteit nodig. Dit gaat daarom ten koste van banen op de HR-afdeling.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?