Personeelsnet

Digitale vaardigheden werknemers schieten tekort

De Nederlandse werknemer verliest dagelijks 8% van zijn werktijd aan ICT: door systemen die slecht functioneren en door een gebrek aan digitale vaardigheden. Dat kost werkgevers zo’n 19 miljard euro per jaar. Dat is tenminste de rekensom die Universiteit Twente heeft gemaakt op basis van een grote enquête onder werknemers.

De Nederlandse werknemer verliest dagelijks 8% van zijn werktijd aan ICT: door systemen die slecht functioneren en door een gebrek aan digitale vaardigheden. Dat kost werkgevers zo’n 19 miljard euro per jaar.
Dat is tenminste de rekensom die Universiteit Twente heeft gemaakt op basis van een grote enquête onder werknemers.

De onderzoekers noemen de uitkomsten "schokkend" vanwege de omvang en vooral ook omdat "leidinggevenden en werknemers zich nauwelijks bewust zijn van het productiviteitsverlies".

Laagopgeleiden verliezen veel werktijd
"Computers en internet bieden veel voordeel bij het werk van de meeste Nederlanders. Maar de tijd die we nu iedere dag verliezen door niet of slecht functionerende PC of software en een gebrek aan kennis en vaardigheden om efficiënt met computers, internet en software om te gaan is te groot", aldus onderzoeker Alexander van Deursen.
"Elk uur dat we op een computer werken, verliezen we per persoon 4 minuten en 34 seconden. Vooral laagopgeleiden verliezen veel, oplopend tot 10% van hun werktijd op een PC."

Gebrek aan vaardigheden
Dat ICT-systemen soms niet werken, is vervelend. Interessanter voor HR-professionals is de arbeidsproductiviteit die verloren gaat doordat werknemers onvoldoende kennis en vaardigheden hebben.

Het onderzoek heeft werknemers geselecteerd die minstens 2 uur per dag met een computer werkten. Deze groep blijkt dagelijks gemiddeld 6 uur en 2 minuten met een computer te werken, met:


  • specifieke computerprogramma’s, bijvoorbeeld voor tekstverwerking (3 uur en 30 minuten)

  • internet (1 uur en 25 minuten)

  • e-mail (1 uur en 7 minuten).


Van deze tijd gaat dagelijks gemiddeld 13 minuten en 7 seconden verloren doordat werknemers niet goed weten om te gaan met e-mail, internet of andere ICT-toepassingen. Werknemers blijken verreweg de meeste moeite te hebben met internet, het minst met e-mail.

E-mail
Overigens is hiermee nog niet het hele verhaal verteld. De onderzoekers denken dat er veel meer productiviteitswinst valt te behalen.
Bij e-mail bijvoorbeeld viel op dat 52% van de mensen die op het werk e-mailen, een bericht lezen zodra dit binnen komt. "Dit is de minst efficiënte manier om e-mail te gebruiken. Het meest efficiënt is het reserveren van een vast tijdstip voor het lezen van berichten, iets dat door 8% van de e-mailende respondenten wordt gedaan."
E-mail als voortdurende onderbreking van het werk leidt tot veel productiviteitsverlies. En dan hebben we het nog niet eens gehad over overbodige mail zoals spam, collegiale geintjes, onnodige cc-tjes.

ICT-training onderschat
Opvallend is dat werknemers hun eigen digitale vaardigheden overschatten. Slechts 22% van de werknemers heeft de afgelopen drie jaar een ICT- training gevolgd. "Heb ik niet nodig" vindt 60% van de ondervraagden.

Het goede nieuws voor HR is dat ICT-trainingen hun investeringen méér dan waard zijn volgens de onderzoekers. Dit soort cursussen hebben een grote impact op de productiviteit van de werknemers. Gemiddeld boeken werknemers hiermee een tijdwinst van 33 minuten per dag.

Tips voor HR
Aanbevelingen van de onderzoekers waarmee de HR-professie haar voordeel kan doen:


  • Schenk in het bijzonder aandacht aan laaggeschoolde werknemers

  • Schenk meer aandacht aan internetvaardigheden

  • Toets digitale vaardigheden bij werving nieuw personeel en monitor die vaardigheden

  • Stel vuistregels op voor efficiënt e-mail gebruik

  • Besteed aandacht aan training en certificering.


Het onderzoek is gratis te downloaden: 'Ctrl Alt Delete, productiviteitsverlies door ICT-problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk'.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?