Personeelsnet

Criteria voor thuiswerken: spoedwet en meer handhaving op werklocaties

Nu een derde coronagolf dreigt, wil het kabinet ‘alles op alles zetten’ om ervoor te zorgen dat iedereen die thuis kan werken dat ook doet. Want het werk is de op twee na grootste besmettingsbron. Volgende week worden criteria voor thuiswerken gepubliceerd waarmee inspectiediensten gaan handhaven. Ook komt er een spoedwet om werklocaties te sluiten waar een bronbesmetting plaatsvindt. Maar een verplichting om thuis te werken, komt er niet.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt extra maatregelen die thuiswerken een impuls geven, schrijft hij aan de Tweede Kamer

Er zijn heel veel mensen die niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld in de zorg, bij fabrieksproductie of in het vervoer. De werkgever moet er dan wel op letten dat de werkplek daar veilig is. Maar werkgevers en werknemers die nu nog op kantoor werken, terwijl dat niet strikt noodzakelijk is, wil het kabinet met extra middelen ‘over de streep te trekken’.

Iets meer dan de helft gaat nog naar kantoor
De laatste peiling van het RIVM in de eerste week van januari, laat zien dat van de werkenden die aangeven thuis te kunnen werken, driekwart (73%) ook daadwerkelijk zo veel mogelijk thuiswerkt. Tweederde van alle werkenden zegt in principe te kunnen thuiswerken. Een derde heeft een beroep dat alleen buitenshuis kan worden uitgeoefend.

Uit een onderzoek door TNO monitor blijkt dat 48% van alle werknemers (zo’n 3,5 miljoen mensen) deels of volledig thuis werkte. Het aantal werknemers dat volledig op locatie werkt is 52% (ongeveer 3,9 miljoen mensen). Van deze groep werkte in november 2020 nog 35% uitsluitend thuis en 14% deels thuis en deels op locatie.

Kabinet stelt criteria voor thuiswerken op
Samen met vakbonden en werkgeversorganisaties, gaat het kabinet duidelijke criteria opstellen voor thuiswerken. Deze moeten zowel werkgevers als werkenden meer duidelijkheid geven over wanneer thuiswerken mogelijk moet zijn. Het is de bedoeling dat deze half februari bekend worden gemaakt.

De criteria zullen ook gebruik worden door de Inspectie SZW en andere toezichthouders. Zij kunnen daarmee optreden als er meldingen komen over werkgevers die de criteria niet opvolgen. Het kabinet trekt vijf miljoen euro uit om thuiswerken verder te stimuleren en ondersteunen. Verder komt er met spoed een wetswijziging om in te kunnen grijpen op plekken waar het écht mis gaat. Dan kunnen bedrijfspanden worden gesloten als daar een bronbesmetting is.

Gezondheid is niet slechter geworden
Overigens is de ervaren gezondheid van thuiswerkende werknemers in 2020 niet verslechterd ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van TNO. Wel kan langdurig thuiswerken zwaar zijn. Ook verschilt de (thuis-)situatie nogal van persoon tot persoon. Vooral eenzaamheid is een aandachtspunt, blijkt uit een peiling van TNO.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?