Personeelsnet

Coronacrisis: vanaf vandaag kunt u NOW3 aanvragen bij UWV

Werkgevers die gebruik willen maken van de derde tijdelijke Noodmaatregel OverbruggingWerkgelegenheid (NOW3) kunnen vanaf maandag 16 november (9.00 uur) een aanvraag indienen bij UWV. De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor de periode van oktober tot en met december 2020. Aanvragers krijgen eerst een voorschot van UWV; later volgt dan nog wel een verrekening op basis van de exacte omzetdaling.

In de tweede aanvraagperiode hadden minder bedrijven steun nodig omdat veel coronamaatregelen waren versoepeld. Maar de situatie is nu anders door de aangescherpte lockdownmaatregelen. Bepaalde sectoren, zoals de horeca, zijn nu harder getroffen. Daarom verwacht UWV dat het weer druk wordt.

Voorwaarden wijken af van tweede aanvraagperiode
De NOW3 is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden tijdens de coronacrisis. Ook in de derde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten, dit keer voor de maanden oktober tot en met december 2020. Maar de voorwaarden zijn op een aantal punten afwijkend ten opzichte van de vorige periode:

  • De tegemoetkoming in de loonkosten is dit keer niet maximaal 90 procent, maar maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.
  • De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
  • Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag tijdens deze derde aanvraagperiode is de werkgever verplicht zich te melden bij UWV Telefoon NOW voor van werk naar werk-ondersteuning.

In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Aanvragen mogelijk tot 13 december 2020
Aanvragen voor de derde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 13 december 2020. UWV vraagt werkgevers om zich goed voor te bereiden, zodat ze de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV is hierover meer informatie te vinden.

Werkgevers die te veel omzetverlies opgeven, moeten rekening mee houden met een terugvordering later. Om werkgevers te helpen bij het maken van een inschatting, zijn online rekenhulpen op de site van UWV geplaatst. Terugbetalen moet ook als de omzet tijdens (gelukkig) toch meevalt.

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?