Update Coronacrisis: maatregelen voor bedrijven die in de problemen komen

Tot 6 april 2020 moeten werknemers in heel Nederland zoveel mogelijk thuiswerken of hun werktijden spreiden. Bij griepachtige klachten moeten werknemers thuisblijven. Horeca en scholen blijven gesloten. Ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen beroep doen op diverse maatregelen die het kabinet heeft getroffen.

Het kabinet heeft eind vorige week (eerst op donderdag en vervolgens weer op zondag 15 maart 2020) crisisberaad gevoerd. Daarna zijn nieuwe maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus, die ook grote gevolgen kunnen hebben voor organisaties.

Tot 6 april zijn alle horecagelegenheden en scholen dicht in Nederland. Werknemers die thuis kunnen werken, moeten dat ook echt doen.

Beperkte opvang voor kinderen op school
Ouders en verzorgenden kunnen hun kinderen voor opvang naar school brengen, maar alleen als zij werken in cruciale beroepen voor de bestrijding van het coronavirus, of in beroepen die Nederland draaiend houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook mensen met een ondersteunende functie voor deze cruciale beroepsgroepen, kunnen een beroep doen op deze vorm van kinderopvang.

Een overzicht van deze beroepsgroepen vindt u hier

De maatregelen voor bestrijding van het coronavirus zijn:

  • Scholen en horeca sluiten hun deuren tot 6 april 2020.
  • Iedereen wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met de werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Maatregelen voor bedrijven die in de problemen komen
Het kabinet heeft maatregelen genomen voor ondernemers die in problemen komen door de coronacrisis. Het gaat om algemene voorzieningen, maar er kan later ook maatwerk worden toegepast als de situatie daar om vraagt. Het kabinet houdt de situatie samen met onder andere werkgevers en vakbonden in de gaten.

Werktijdverkorting en bijstand zzp’ers

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Dat geldt voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Deze calamiteit moet ten minste twee weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn.

Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW). De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun WW-rechten aan. Ze moeten daarom wel WW-rechten hebben opgebouwd. Al ruim 30 duizend bedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd.


Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz moeten zich melden bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

(MKB-)bedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen door de coronacrisis. Banken kunnen dan bijvoorbeeld een overbruggingskrediet verstrekken, of het Rekening Courantkrediet (RCkrediet) tijdelijk verhogen. De Staat verhoogt het garantieaandeel in de BMKB, waardoor het borgstellingskrediet voor maximaal 1 jaar wordt verhoogd van 50% naar 75%. Hierdoor kunnen bedrijven over meer geld beschikken.

Begrotingsbeleid en automatische stabilisatie

In de Nederlandse begrotingssystematiek worden economische schokken direct opgevangen door hogere WW-uitgaven en bijstand. Extra stimuleren is daardoor niet nodig; ook wordt niet direct bezuinigd. Als er meer geld nodig is door de coronacrisis, bijvoorbeeld voor medewerkers in de zorg, zal dat worden vrijgemaakt.

Uitstel belasting betalen

Als het niet lukt om belasting (op tijd) te betalen, mogen bedrijven uitstel vragen voor het voldoen van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Zodra het gemotiveerde verzoek om uitstel binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Later moet de ondernemer uiteraard alsnog betalen; ook blijven de overige voorwaarden voor het verlenen van uitstel gelden.
Verder zal de Belastingdienst de komende tijd geen verzuimboete aan bedrijven opleggen als zij hun belasting te laat betalen.

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis, kunnen verder een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Daardoor gaan ze meteen minder belasting betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?