Personeelsnet

Coronacrisis: Loonsubsidie vijfde periode NOW vanaf nu aanvragen

Vanaf vandaag, 6 mei 2021, kunnen werkgevers die getroffen zijn door de coronacrisis loonkostensubsidie krijgen voor de vijfde periode van de NOW-regeling. Aanvragen kan bij UWV tot en met 30 juni 2021.

Net als in de vierde aanvraagperiode, is de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 85 procent van de loonsom in de maanden april, mei en juni 2021. Het omzetverlies moet wel minimaal 20 procent zijn.

Eerst een voorschot, later definitieve berekening
UWV betaalt eerst een voorschot van 80 procent en berekent later hoe hoog de definitieve tegemoetkoming echt zal zijn. Voor deze definitieve berekening moet u zelf een aparte aanvraag doen, waarschijnlijk vanaf 31 januari 2022.

U kunt de aanvraag voor de vijfde periode van de NOW doen op de website van UWV.

Aanvragen tegemoetkoming NOW vijfde aanvraagperiode

Voor de vijfde aanvraagperiode geldt:

  • U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaan we uit van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode waarover uw omzetverlies is berekend.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
  • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
  • U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?