Personeelsnet

Boetes voor arbeidsdiscriminatie, HR moet straks beleid maken én uitvoeren

De arbeidsmarkt moet gelijke kansen bieden aan iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. Maar in de praktijk vragen werkgevers bij uitzendbureaus of die liever geen ‘Marokkaan’ willen sturen. De Inspectie SZW krijgt nu de bevoegdheid om daar tegen op te treden en om boetes uit te delen. Maar ook HR-professionals en OR-leden krijgen een belangrijke taak. Bedrijven moeten verplicht beleid maken, maar ook daadwerkelijk actie ondernemen.

Werkgevers moeten straks verplicht beleid voeren om discriminatie tegen te gaan bij werving en selectie. Als ze dat niet doen, riskeren ze een boete. HR-professionals en de OR krijgen hierbij een belangrijke rol is. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de wet wijzigen waardoor dit verplicht wordt. Dat meldt zij vandaag in haar brief over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Belangrijke rol voor HR-professionals en OR
Van Ark wil de kennis en bewustwording vergroten over de impact van discriminatie, uitsluiting en ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Zo komen er campagnes en bijeenkomsten om (positieve) ervaringen te delen, maar ook het gebruik van nieuwe instrumenten te bevorderen. Bij bedrijven worden pilots gehouden om de werving- en selectieprocedure zoveel mogelijk discriminatievrij in te richten. De resultaten worden doorontwikkeld, zodat zij relevant zijn voor alle discriminatiegronden en worden gedeeld met werkgevers, werknemers en personeelsfunctionarissen.

Verder moet werving- en selectie minder op de onderbuik plaatsvinden en meer op basis van de best beschikbare (wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring. Werkgevers en personeelsfunctionarissen moeten weten hoe ze die effectief kunnen toepassen. Daar wordt ook de OR bij betrokken, omdat die als taak heeft goed werkgeverschap te stimuleren.

Achternaam mag niet meer uitmaken
“Het is heel belangrijk dat een jongere die hard zijn best doet werk te krijgen, merkt dat het niet uit maakt wat zijn achternaam is,” stelt Van Ark. Het moet niet meer mogelijk zijn dat “een zwangere vrouw met een smoesje een vast contract wordt geweigerd, terwijl zij goed functioneert. Mensen willen beoordeeld worden op hun kwaliteiten en dat recht hebben ze ook.”

Nieuw is dat de Inspectie SZW hier op gaat inspecteren en toezien. Zij wordt bevoegd om bestuursrechtelijk op te treden op dit terrein als daar aanleiding voor is.

Inspectie SZW gaat handhaven bij uitzendbureaus
Een uitzending van televisieprogramma Radar, begin 2018, maakte nog maar eens duidelijk dat de uitzendbranche gewoon meewerkt als een opdrachtgever liever geen ‘Marokkanen wil’. Daaronder waren niet alleen lokale spelers, maar ook de grote namen van de uitzendbranche.

Van Ark kijkt daarom ook op welke wijze een rol voor de Inspectie SZW is weggelegd bij de werving en selectie door externe partijen, zoals uitzend- en recruitmentbureaus. De uitkomsten van een onderzoek hiernaar worden betrokken bij de voorgenomen wetswijziging. Er zal ook worden gekeken naar de rol van geautomatiseerde systemen en algoritmen. Vooruitlopend op de wetswijziging gaat de Inspectie komend jaar al verkennende inspecties doen bij werkgevers en intermediairs.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?