Bij welk pensioenfonds hoort uw bedrijf? Een nieuwe tool geeft het antwoord

In veel bedrijfstakken zijn werkgevers verplicht om pensioenpremie voor werknemers af te dragen aan een pensioenfonds. Werknemers in die bedrijfstakken vallen dan meestal ook onder een specifieke cao en bouwen daardoor pensioen op. Startende ondernemers weten dat soms niet, maar als zij te lang wachten om zich aan te sluiten bij het pensioenfonds, kan het pensioenfonds een hoge navordering sturen. Dat kan ook het geval zijn als de onderneming van activiteit wisselt, waardoor een andere pensioenplicht ontstaat. Met een nieuwe zoektool, kunnen werkgevers nu nakijken of zij zich verplicht moeten aansluiten bij een pensioenfonds.

De gratis zoektool www.bijwelkpensioenfondshoorik.nl is samengesteld door werkgeversvereniging AWVN en de Pensioenfederatie. Ondernemers kunnen daarmee eenvoudig checken of er een pensioenfonds is dat hoort bij de activiteiten van (de werknemers van) het bedrijf.

 Verplicht aansluiten bij een pensioenfonds
In veel sectoren zijn afspraken gemaakt over een pensioenregeling en over de uitvoering daarvan bij een pensioenfonds. Zo bouwen alle werknemers in die sector, naast AOW, automatisch aanvullend pensioen op. Het is voor veel werkenden een belangrijke aanvullende inkomensvoorziening voor later.

In veel bedrijfstakken zijn werkgevers verplicht om voor werknemers premie te betalen aan een pensioenfonds. Als u daar te lang mee wacht of als uw onderneming zich niet tijdig meldt bij een pensioenfonds, dan kan dat flinke navorderingen tot gevolg hebben. Om dat te voorkomen en u eenvoudig op weg te helpen, is een nieuwe tool beschikbaar.

Let op als bedrijfsactiviteiten wijzigen
Met behulp van de tool kunt u als werkgever nagaan of er voor uw onderneming mogelijk een verplichte pensioenregeling geldt. Daarvoor zijn de feitelijke werkzaamheden die binnen uw onderneming worden verricht bepalend. Door de tool in te vullen krijgt u een indicatie of, en zo ja bij welk bedrijfstak- of beroepspensioenfonds u zich moet aansluiten.

Zijn uw bedrijfsactiviteiten onlangs gewijzigd? Het kan zijn dat uw onderneming nu onder een (andere) verplicht gestelde pensioenregeling valt. Gebruik de tool om te zien of dat voor uw onderneming iets wijzigt. Informeer u tijdig en doe de check!

Meerdere pensioenfondsen en cao
De tool geeft alleen een indicatie of er voor de onderneming een verplichte pensioenregeling geldt, maar zegt niets over de toepasselijkheid van een eventuele verplichte cao. Vaak is het overigens wel zo dat als een pensioenfonds verplicht is, er ook een bijpassende cao geldt. Het uiteindelijke oordeel of voor uw onderneming een verplichte pensioenregeling is, beslist het pensioenfonds.

Overigens geeft de tool geen uitsluitsel als blijkt dat uw onderneming onder meerdere verplichte pensioenfondsen valt. Dat kan gebeuren als er sectoren zijn waarvan de werkingssferen deels met elkaar overlappen. Als dat het geval is, kunt u advies vragen aan de sectorvertegenwoordiging of een pensioenadviseur van AWVN.

ZELF HR-BELEID MAKEN: Met deze hulpmiddelen lukt het beter

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?