Personeelsnet

Bij de beste organisaties werken meer vrouwen, ook in de top

Voor de jaarlijkse Internationale Vrouwendag, op 8 maart, hebben verschillende organisaties onderzoeksresultaten bekendgemaakt over de positie van vrouwen in Nederlandse organisaties. Bij de beste organisaties werken meer vrouwen, ook in topposities. Maar er is in Nederland nog veel te doen.

In ons land wordt sinds 2017 een streefcijfer van 30% gehanteerd voor een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in topposities binnen organisaties. Bij de beste werkgevers, is op de topposities inmiddels 35% een vrouw. Ze zijn daarmee het wettelijk streefcijfer van 30% voorbij. Dat maakte internationale onderzoeksbureau Great Place to Work bekend.

Meer vrouwen bij de beste werkgevers
Organisaties die hoog scoren op goed werkgeverschap en een cultuur van vertrouwen hebben gebouwd, creëren werkomgevingen waarin iedereen, ongeacht wie hij of zij is of wat hij of zij doet, de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen en topfuncties te kunnen uitoefenen.

Bij de gecertificeerde organisaties is 39% van de managers/leidinggevenden vrouw. Bij de Best Workplaces ligt dit percentage nog hoge: 45% van de managers is binnen deze groep van 36 goede werkgevers vrouw.

Meer jonge vrouwen met HBO- of WO-diploma dan mannen
Het CBS meldt dat in Nederland nu bijna 31 procent van de mannen en vrouwen een hbo- of universitair diploma heeft. In 2008 was dit nog maar 25 procent. Het aandeel vrouwen met een hbo- of wo-diploma was in 2018 vrijwel even groot als onder mannen. Op Universiteiten en Hogescholen studeren tegenwoordig dan ook meer vrouwen dan mannen.

Onder de jongere generaties is het aandeel hbo- en wo-gediplomeerden onder vrouwen groter dan onder mannen. Zo heeft bijna 52 procent van de 25- tot 35-jarige vrouwen een hbo- of wo-diploma, onder mannen is dit ongeveer 10 procentpunten lager. Voor de jongste generatie geldt bovendien dat veel van hen nog een opleiding volgen en waarschijnlijk nog een diploma zullen behalen.

Bedrijven zonder een enkele vrouw in een hoge positie
In het bijzijn van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hebben nieuwe bedrijven zich aangesloten bij het Charter Talent naar de Top. Zij committeren zich daarmee vrijwillig, maar niet vrijblijvend, om meer vrouwen in hun (sub)top te realiseren. De bedrijven zetten zich op negen punten in op het gebied van beleid, aanpak en verantwoording.

Minister van Engelshoven (OCW) introduceerde daarbij nieuw onderzoek waarin een ranking is gemaakt van de 200 grootste bedrijven van Nederland op basis van hun score op man/vrouw-diversiteit in de top van deze bedrijven. Slechts dertien bedrijven halen het streefcijfer van 30 procent vrouwen in zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen. Onderaan de lijst bungelen de nodige bedrijven die alleen maar nullen kunnen rapporteren op dit punt.

Vrouwen: mannen bevoordeeld op werkvloer
Vacaturesite Jobrapido heeft 594 Nederlandse bezoekers een aantal vragen voorgelegd over man-vrouwverhoudingen op het werk. Opvallende uitkomst is dat iets meer dan de helft van de mannelijke respondenten vindt dat er géén ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer heerst. Daar tegenover staat een kleine meerderheid van de vrouwen, die vindt dat mannen juist worden bevoordeeld op de werkvloer.

Zeven van de tien mannen vinden dat het voor beide geslachten even makkelijk of moeilijk is om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven. Aan de andere kant denkt 41 procent van de vrouwen, dat dit juist moeilijker is voor vrouwen.

Zijn mannen of vrouwen beter in bepaalde beroepen?
Uit de CBS-cijfers blijkt dat er voorkeursberoepen zijn die mannen en vrouwen uitoefenen. De meest voorkomende richting onder vrouwen met een hbo- of wo-diploma is gezondheidszorg en welzijn (ruim 24 procent, 2018). Het aandeel vrouwen met een opleiding in de richting onderwijs is licht afgenomen.
Bij mannen zijn de opleidingen in de richting recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening het meest voorkomend, ruim 30 procent in 2018. Daarnaast had bijna 20 procent van de mannen een opleiding in de techniek afgerond.

Ruim de helft van alle respondenten in het Jobrapido-onderzoek, is van mening dat allebei de geslachten beter zijn in bepaalde beroepen. Dit tegenover 11 procent van alle respondenten die denkt dat mannen geschikter zijn voor bepaalde beroepen, 6 procent die van mening is dat vrouwen geschikter zijn voor bepaalde beroepen en 28 procent die denkt dat het ene geslacht niet beter is in bepaalde beroepen dan het andere geslacht.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?