Personeelsnet

Betere samenwerking met salarisprofessionals door coronacrisis

De salarisadministratie is het afgelopen jaar druk geweest met coronaregelingen zoals de NOW. Dat gebeurde afwisselend vanuit huis en dat is de salarisprofessionals goed bevallen. Door de intensieve samenwerking tijdens de coronacrisis, is de relatie met de afdelingen HR en Financiën ook verbeterd. Maar voor het komende jaar, staan weer klassieke thema’s op de agenda, zoals de Werkkostenregeling (Wkr), nieuwe cao’s en de Wet arbeidsmarkt in balans.

Dat blijkt uit het zesde Trendonderzoek Salarisprofessionals 2021 van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgegeven door Performa Uitgeverij in samenwerking met Berenschot. Aan het onderzoek deden 1.081 salarisprofessionals mee.

Het onderzoek wees uit dat de meerderheid van de salarisprofessionals tijdens de crisis ‘hybride’ heeft gewerkt, deels thuis en deels op kantoor. Een kwart van de respondenten werkte volledig thuis, 12% werkte juist helemaal niet thuis. Het thuiswerken werd goed ontvangen, slechts 8% was hier negatief of zeer negatief over. Dit laat onder andere zien dat veel salarisprofessionals weinig of geen belemmeringen hadden om thuis optimaal te werken.

Klassieke beleidsthema’s worden weer belangrijker
Gevraagd naar wat salarisprofessionals het belangrijkste beleidsthema vonden, werd door de meerderheid (48%) aangegeven dat dit de werkkostenregeling (Wkr) betrof, gevolgd door Cao-wijzigingen (42%) en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab, 41%).

Daarmee is een duidelijke verandering in belang van beleidsthema’s zichtbaar ten opzichte van 2020. Vorig jaar was de Wab namelijk met 62% verreweg het belangrijkste thema waar salarisprofessionals mee te maken kregen.

Betere samenwerking salarisadministratie met HR
Salarisprofessionals geven aan dat er dankzij de Covid-19-gerelateerde werkzaamheden (zoals de Now-regelingen) beter wordt samengewerkt tussen salarisadministratie, management, HR en finance. 58% van de respondenten noemde dit punt, de helft denkt dat dit een blijvende ontwikkeling is.

Nog eens bijna de helft van de salarisprofessionals (47%) geeft aan dat tijdens de crisis hun adviserende rol groter is geworden en 61% van hen denkt dat dit blijvend is. Marcel van der Sluis, bestuurder van NIRPA, denkt dat de adviserende rol van salarisprofessionals de komende tijd nog groter wordt.

NOW-regelingen zo langzamerhand afgerond
Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat de Now-regelingen minder vaak de agenda domineren. Waar in 2020 nog 40% dit het belangrijkste beleidsthema noemde, was dit in 2021 nog voor 21% van de respondenten het geval. Dat was wel nog vaker dan in 2020 verwacht werd, toen slechts 12% aangaf te verwachten dat de Now-regelingen ook dit jaar de agenda zouden domineren.

Hoogstwaarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het aanhouden van de coronacrisis en het verlengen van de Now-regelingen. Voor 2022 verwacht nog slechts 8% van de salarisprofessionals dat ook dan de Now-regelingen het belangrijkste beleidsthema vormt.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?